پایگاه خبری نیتا؛ وزارت صمت صنعت خودروسازی را با خاک یکسان می‌کند

دادفر در رادیو گفت‌وگو عنوان کرد: سیاست ها و راهی که وزارت صمت درمدیریت صنعت خودروسازی پیش گرفته است، صنعت خودروسازی را با خاک یکسان می کند.

1400/06/30
|
10:01

نیتا به گزارش رادیو گفت‌وگو؛ دکتر مهدی دادفر ، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرودر برنامه «گفتگوی اجتماعی» در مورد قیمت خودرو گفت: هر خودرویی که خودروساز در کشور تولید می کند و با قیمت دستوری که دولت تعیین می کند به فروش می رساند، حدود 15 میلیون تومان ضرر می کند.

وی با تاکید بر ضرورت آزاد شدن قیمت خودرو و آزاد شدن واردات خودرو به لحاظ تعرفه گفت: خودرو سازی بخشی از ناموس کشور است.

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو اظهار داشت: خودرو سازی، ابر قدرت صنعت است و کشوری که صنعت خودرو سازی دارد جزء کشورهای ابرقدرت صنعت محسوب می شوند.
*** سیاست گذاری های غلط مشکل امروز صنعت خودرو

دادفر با بیان اینکه مشکل امروز صنعت خودرو سازی ما سیاستگذاری غلط نشات گرفته از حضور ناظر به عنوان عامل است اظهار داشت: صنعت خودرو سازی ما خصولتی است و 29 مرجع در بحث خودروسازی ما دخالت مستقیم دارند.

وی در ادامه با اشاره به وجود ضریب اثر گذاری دلار در هر کالایی که وابستگی ارزی دارد گفت: برخی از خودروهای تولید داخل در کشور ما 80 درصد داخلی شده اند و برخی نیز تنها 30 درصد داخلی سازی شده اندکه ضریب اثر گذاری دلار رابطه مستقیم با داخلی سازی دارد و هرچه داخلی سازی بیشتر باشد ضریب وابستگی کمتر خواهد شد.

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو با بیان اینکه قیمت تمام شده خودرو خیلی پایین تر از قیمتی است که امروز عرضه می شود و برخی از این افزایش قیمت ها به دلیل باری است که به دوش خودرو ساز انداخته شده گفت: با انتخاب فرد سیاستمدار به عنوان مدیر عامل صنعت خودرو سازی به انحراف رفت و اگر دولت می خواد این خراب کاری را جبران کند و مردمی عمل کند باید تاوان آن را هم بدهد.

*** دولت از درآمدهای خود چشم پوشی کند

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو تصریح کرد: بالغ بر 30 درصد قیمت تمام شده خودرو به عنوان مالیات، ارزش افزوده، بیمه، شماره گذاری به دولت پرداخت می شود که دولت برای عرضه خودرو ارزان قیمت می تواند از این درآمدهای خود چشم پوشی کند.

دادفر اظهار داشت: به دلیل سوءمدیریت های سابق بالغ بر 20 درصد قیمت تمام شده خودرو نیز بابت بهره وجریمه وام های پرداخت شده به خودروسازان در دهه 80 و90 اخذ می شود ، که در حال حاضر تاوان این ها را مشتریان می دهد.

دسترسی سریع