خبرگزاری فارس؛ ناشران دولتی رقیب خصوصی‌ها هستند/سفارشی نوشتن بد نیست

مدیر انتشارات فرهنگ گستر، دولتی‌ها را رقیب ناشران خصوصی دانست و گفت: دولتی‌ها باید در کنار ناشران باشند و از آنها حمایت کنند.

1400/06/30
|
10:13

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، محسن مهرآبادی عضو هیأت مدیره مجمع ناشران دفاع مقدس، مدیر انتشارات فرهنگ گستر و مؤلف مجموعه 120 جلدی فرهنگ جبهه با در برنامه «گفتگوی فرهنگی» رادیو گفت‌وگو در مورد بازنمایی هویت ملی در ادبیات داستانی دفاع مقدس به مواردی اشاره کرد.

مهرآبادی مردم را اصلی‌ترین عنصر مشروعیت دفاع مقدس دانست و گفت: پس از انقلاب کشور آمادگی هجمه از بیرون کشور را نداشت و رهبری با وحدت نظری که میان آحاد مردم ایجاد کرده بود، دفاع از کشور را در میان آنها به امری واجب مبدل کرد و لذا اگر هویت و مشروعیتی شکل می‌گیرد، ناشی از مردمی بودن انقلاب و مردم مدار اداره شدن جنگ است.

وی ضمن اشاره به سفارشی بودن شاهنامه و هویت یافتن آن تصریح کرد: سفارشی عمل کردن به نفسه مشکلی ندارد و لذا حمایت دولتی از آثار به خودی خود بد نیست اما شیوه عملکرد، آدم شناسی، تشخیص و اتاق فکری که روی نویسندگان و مضامین سرمایه گذاری می‌کند بسیار موثر است.

عضو هیئت مدیره مجمع ناشران دفاع مقدس اذعان کرد: اگر کاری خوش ندرخشیده و به صرف سفارشی بودن بد نام شده، مربوط به همان فردی است که داستان را نوشته است چرا که هر سفارشی بد نیست، اما به چه کسی و با چه موضوعی سفارش دادن اهمیت دارد.

مهرآبادی با بیان اینکه سازمان‌های دولتی تنها به دنبال خرج بودجه خود هستند تشریح کرد: برای خرج این بودجه، فراخوان می‌زنند اما افراد مناسب را شناسایی نمی‌کنند و همچنین جایی که باید آنها را برای ادامه کار حمایت کنند، به فراموشی می‌سپارند.

مدیر انتشارات فرهنگ، دولتی‌ها را رقیب ناشران خصوصی دانست و بیان کرد: دولتی‌ها باید در کنار ناشران باشند و از آنها حمایت کنند.

مؤلف مجموعه 120 جلدی فرهنگ جبهه از نویسندگان دفاع مقدسی نام برد که نهادهای دولتی حاضر به همراهی با آنها نبودند و اضافه کرد: در حوزه ادبیات دفاع مقدس که عمر چندانی از آن نگذشته است، آثار به شمش‌هایی تبدیل و دوباره استخراج شده و دوباره هویت ملی خود را برای مردم می آفرینند.

انتهای پیام/

دسترسی سریع