صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

37 سال پیش آمریکا ضربه مهلکی از جمهوری اسلامی ایران دریافت کرد.

جمهوری اسلامی ایران 37 سال پیش ضربه ای مهلک به سردمداران آمریکایی زد و پس از آن آمریکا هر تلاشی کرد تا نظام جمهوری اسلامی ایران را فروپاشد اما یکی پس از دیگری با شکست مواجه می شد.