صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سپاه پاسداران بی وقفه به مردم سیل زده مناطق مختلف کشور خدمت رسانی می‌کند.

یل های اخیر در مناطق مختلف کشور باعث خرابی و خسارت های فراوانی شد که بسیاری از مردم را نگران کرده و زندگی آنها را تحت تاثیر قرار داد.

سپاه پاسداران از ابتدا تاکنون با تلاش شبانه روزی به مردم یاری می رساند و می کوشد تا نقاط آسیب دیده را ترمیم کند.