ساعت بیست و چهار و یک دقیقه دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها از ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

ساعت بيست و چهار و يك دقيقه

كارشناس مسائل رسانه و علوم شناختی: اگر ذهن احساس امنیت کند، فرد نیز احساس امنیت دارد

داودی در رادیو گفت‌وگو عنوان کرد: در حوزه شناختی ذهن بخش قابل توجهی از پارادایم های مسیر تامین امنیت تلقی می شود و اگر ذهن احساس امنیت کند، فرد نیز احساس امنیت دارد.

1400/06/31
|
14:11
|

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفت‌وگو؛ دکتر علیرضا داودی، کارشناس مسائل رسانه و علوم شناختی با حضور در برنامه «ساعت بیست و چهار و یک دقیقه» در مورد علوم شناختی، امنیت و ضد امنیت در رسانه گفت: در حوزه شناختی امنیت میزان توانایی برای نگه داشت ذهن است.

وی افزود: در جنگ تحمیلی با اینکه رسما ناامنی در کشور وجود داشت و منافقین و ترورهای کور، انفجارها و موشک باران بود ولی مردم احساس ناامنی نداشتند ولی امروز در افغانستان وقتی صحنه بهم ریخت با وجود اینکه در ایران حتی یک گلوله هم شلیک نشد ولی مخاطب احساس ناامنی دارد.

*** احساس ناامنی کشنده تر از ناامنی

داودی با تاکید بر اینکه احساس ناامنی کشنده تر از ناامنی است گفت: همواره مخاطب بین تهدیدات میدانی و نظامی و تهدیدات روانی و غیر نظامی قرار دارد و در گذشته مخاطب عمدتا تهدیدات میدانی و نظامی را سریع تر دریافت می کرد و اکنون ترکیبی از این دو را دریافت می کند.

کارشناس مسائل رسانه و علوم شناختی اظهار داشت: برای احساس امنیت دادن به جامعه باید ترکیبی از این دو را ارائه بدهی که حوزه علوم شناختی مسیر این ترکیب بندی را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه علوم شناختی مسیر تبدیل مخاطب به عنصر نگه داشت امنیت یا ضد امنیت را طراحی و تحویل می دهد گفت: علوم شناختی در حوزه امنیت ابتدا به ساکن ساحت مختلف رفتار مخاطب نسبت به جامعه در حوزه امنیت را تعریف می کند، سپس نحوه تکامل اتصال و ارتقاء آن را تعریف می کند بعد تمام ضدهای آن را تعریف می کند.

*** مخاطب به جای تیتر جذاب به مسیر جذاب نیاز دارد

داودی خاطر نشان کرد: امروز دیگر دوره تیتر جذاب گذشته است و مخاطب مسیر جذاب نیاز دارد و از رسانه هیجان مهندسی شده می خواهد و حوزه علوم شناختی اگر می خواهد مخاطب متنوع داشته باشد باید مسیری برای لذت بردن مخاطب طراحی کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پخش دو مجموعه خانه امن و گاندو گفت: مجموعه خانه امن موضوع مبتلابه جامعه نبود ولی گاندو متناسب با ذهنیت گارد گرفته مخاطب نسبت به اقتصاد، نفو.ذ، امنیت، اجتماع، فرهنگ، جاسوسی و ضد جاسوسی بود.

*** مخاطب با دیدن گاندو قدرت می گیرد

کارشناس مسائل رسانه و علوم شناختی بیان داشت: مخاطب وقتی گاندو را می بیند احساس می کند به قدرت رسیده است ولی با خانه امن در همان قدرت مانده است.

داودی با تاکید بر اینکه در سال های قبل نمونه هایی از این دست فیلم ها در ایران ساخته و پخش شده بود ولی به دلیل اینکه براساس تکنیک های عملیات روانی ساخته شده بودند تبدیل به تهیج برای واکنش نشدگفت: اما گاندو بر اساس بخشی از مکانیزم های علوم شناختی جلو رفته بود و ترکیب ابهام ضربدر احتیاج به توان ذهن مخاطب موجب شد که اتفاق خوبی برای مخاطب بیفتد.

دسترسی سریع
ساعت بیست و چهار و یک دقیقه