گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

یك كارشناس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری: رفتار هیجانی استارت آپ نماها موجب انحراف از مسیر کسب و کار است

کارشناس معاونت سیاست گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار داشت: تب استارت آپ نمایی بالاست و رفتارها بیشتر هیجانی است. این هیجان بالا همراه با شتاب است و نتیجه شتاب، انحراف از مسیر و خروج از کسب و کار است.

1396/05/29
|
09:46
|


برنامه "گفت و گوی اقتصادی" رادیو گفت و گو با موضوع وضعیت کسب و کارهای دانش بنیان و با حضور دکتر فریدون صادقی کارشناس معاونت سیاست گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مهندس مسعود سعیدی مدیر فناوری پارک فناوری البرز به روی آنتن رفت.

دکتر فریدون صادقی با اشاره به شیوع گسترده استارت آپ ها در ایران، تصریح داشت: تب استارت آپ نمایی در ایران بالا است و رفتارها بیشتر هیجانی است. این هیجان بالا همراه با شتاب است که نتیجه شتاب، انحراف از مسیر و خروج از کسب و کار است.

وی با بیان اینکه هیجان باعث کاهش عمر یک کسب و کار می شود، اظهار داشت: کار بدون مطالعه ارزش فعالیت ندارد زیرا در این هیجان که همراه با شتاب است خیلی عمیق نسبت به چالش های کسب و کار توجه نمی شود.

کارشناس معاونت سیاست گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در عین حال خاطرنشان کرد: البته بدون تردید از کمیتی که در حوزه شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ایجاد شده، قطعا کیفیت نیز بیرون خواهد آمد.

وی درباره دیگر چالش های شرکت های دانش بنیان گفت: برخی از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها ایده هایی دارند که ارزش جدید ایجاد نمی کنند. هر ایده ای به واسطه جدید بودن لزوما در بازار نیز موفق عمل نمی کند.

صادقی درباره وضعیت موجود شرکت های دانش بنیان بیان داشت: با وجود چالش هایی که وجود دارد، در مجموع شرکت های دانش بنیان در حال رشد هستند زیرا مسیر باز شده است و خیلی از شرکت ها متوجه شده اند باید به دانش کسب و کار مجهز شوند.

مهندس مسعود سعیدی با بیان اینکه مخاطب بسیاری از شرکت های دانش بنیان جوانان جویای موفقیت در دانشگاه ها هستند، اظهار داشت: ایده های زیادی در حوزه تشکیل شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها مطرح می شود اما جوانان باید بدانند راهبرد ایده هایشان را با بازار متناسب و هم جهت کنند.

وی اضافه کرد: امروز رویکردهایی در قالب استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان برگزار می کنیم اما اغلب اینها موفق نیستند زیرا متناسب با نیاز بازار نیستند. این شرکت ها زمینه های فنی و دانشی را در اختیار دارند اما حوزه کسب و کار و برنامه های مرتبط با آن ضعیف هستیم.

مدیر فناوری پارک فناوری البرز با بیان اینکه آمار شرکت های دانش بنیان نشان می دهد از نظر کمی از اهداف عقب هستیم، اظهار داشت: به طور نسبتی وضعیت خوبی نسبت به گذشته داریم زیرا فرهنگ خوبی در دانشگاه ها و مراکز علمی برای حرکت در حوزه شرکت های دانش بنیان شکل گرفته است. امروز نزدیک به 40 پارک فناوری و بیش از 180 مرکز رشد در کشور داریم که نشان می دهد توجه ویژه ای از سوی حاکمیت به این موضوع وجود دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود سه هزار شرکت دانش بنیان داریم اما برای افق 1404 برنامه ریزی 20 هزار شرکت دانش بنیان باید داشته باشیم؛ بنابراین از نظر اهداف عقب هستیم و رشد باید پرشتاب تر شود و فرهنگ کسب و کار دانش بنیان را تبیین کنیم. خیلی از شرکت ها وجود دارند که دانش بنیان هستند اما خودشان نمی دانند.

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی