گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

كارشناس امور مالیاتی مطرح كرد: کارت بازرگانی یک بار مصرف راهی برای دور زدن مالیات

غیبی پور گفت: اکثر افراد به صورت تعمدی کارت بازرگانی یک بار مصرف دریافت می کنند زیرا نمی خواهند فعالیت هایشان شفاف باشد و در این صورت راه های فرار مالیاتی برای آنها باز است.

1396/09/08
|
08:50
|

دکتر سیاوش غیبی پورکارشناس امور مالیاتی در برنامه اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص فرارهای مالیاتی و کارتهای بازرگانی اظهار کرد: داستان کارت های بازرگانی در 10 سال اخیر بین اتاق بازرگانی و سازمان امور مالیاتی و سازمان بازرسی مطرح بوده که راهکار جدیدی در این خصوص ارائه شود.

وی افزود: سازمان مالیاتی در گام اول می تواند به اتاق بازرگانی در خصوص ضوابط مشورت بدهد اما زمانی که فردی فعالیت مالیاتی نداشته باشد اصلا بدهی ندارد و سازمان تنها می تواند بگویید به افرادی کارت نباید داده شود که بدهی قطعی دارند .

غیبی پور اذعان کرد: اکثر افراد به صورت تعمدی کارت بازرگانی یک بار مصرف دریافت می کنند زیرا نمی خواهند فعالیت هایشان شفاف باشد و در این صورت راه های فرار مالیاتی برای آنها باز است.

کارشناس امور مالیاتی گفت: شناسایی مودیان واقعی در تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقیم به عهده سازمان مالیاتی است که در دایره مشاغل و حقوقی، سازمان می تواند از این ماده به راحتی می تواند در راستای شناسایی مودیان مالیاتی استفاده کند.

وی افزود: اگر سیستم جامع مالیاتی به طور کامل اجرا شود افراد عادی هم می دانند که مشخصات آنها در سامانه ای ثبت شده است و حتما باید مالیات بپردازند اما به دلیل نبود این سیستم خطر فرار مالیاتی و غیرشفاف بودن بحث های اقتصادی وجود دارد.

غیبی پور ادامه داد: کارت بازرگانی فعلی در روش صدور، استعلام و رسیدگی به مسائل مالیاتی آن به روزنیست و نیاز است با مراجعه به کشورهای پیشرفته از روش های نوین بهره ببریم.

وی تصریح کرد: یکی از خلاء هایی که در قانون مالیاتی وجود دارد این است که باید در مرحله گمرک ثبت سفارش هایی که دارای حجم عظیمی هستند باید از فیلتر قانونی عبور کنند و اگر حجم فعالیت گمرکی شخصی که دارای کارت است در طی یک دوره بیش از یک حدی بود در مبادی ورودی از این امر جلوگیری شود .

این کارشناس امور مالیاتی با بیان اینکه سازمان مالیاتی در جهت شفاف سازی چه اقداماتی انجام داده گفت: از هر جایی که دولت مالیات می گیرد به عنوان یک منبع تلقی می شود که این منبع یا شناخته شده یا نشده که در منابع شناخته شده سازمان مالیاتی به سمت اصلاح پیش می رود .

وی با اشاره به اینکه در کشورما چندین بخش از مالیات معاف هستند ،گفت:چون این بخش ها زیربنایی و استقلال محور هستند به عنوان مثال اگر بخش های مختلف کشاورزی از مالیات معاف هستند به این دلیل است که هزینه ایجاد شغل در بخش کشاورزی کمتر از حوزه صنعت است .

غیبی پور تاکید کرد:در حال حاضر شرایط جامعه ما و اقبال بخش عمومی به سمت کاهش معافیت ها و واقعی تر کردن مالیات ها است و بعد از این امر باید مالیات به نرخ صفر جایگزین شود که در بعضی قسمت ها این کار انجام شده است .

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی