گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

یك كارشناس مالیاتی مطرح كرد: کارت های بازرگانی یک بار مصرف راهی برای فرار مالیاتی

کارشناس مالیاتی گفت: در بحث واردات و صادرات افرادی هستند که دارای شناسنامه نیستند و به اسم اشخاص دیگر واردات کالا انجام می دهند و در زمان پرداخت مالیات به شخصی مراجعه می شود که هیچ گونه وجهی ندارد.

1396/09/14
|
12:45
|

غیبی پور کارشناس مالیاتی در گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص کارت های بازرگانی صوری اظهار کرد:کسانی در جامعه وجود دارند که فعالیت های اقتصادی انجام می دهند اما مالیات نمی پردازند برای چنین مواردی بسترهایی در قانون در نظر گرفته شده است که آنها را شناسایی بکند و مانع از انجام فعالیت آنها بشود.

وی درادامه افزود: در ثبت و صدور صورت حساب اگر در یک فاکتور رسمی هم شماره اقتصادی و هم شماره خریدار و فروشنده نوشته شود می توان از این طریق معاملات را ردیابی کرد که در این راستا در معاملات ملکی و کارهای بانکی این امر صورت گرفته است.

غیبی پور اذعان کرد: در بحث واردات و صادرات افرادی هستند که دارای شناسنامه نیستند و همچنین پرونده مالیاتی نیز ندارند که بتوان نسبت به شناسایی آنها اقدام کرد این افراد به اسم اشخاص دیگر واردات کالا انجام می دهند و در زمان پرداخت مالیات به شخصی مراجعه می شود که هیچ گونه وجهی ندارد.

این کارشناس مالیاتی با اشاره به اقتصاد زیرزمینی یا سیاه تصریح کرد: چندین عامل وجود دارد که اگر آنها را به کار بگیریم می توانیم این نوع از اقتصاد را کاهش و سهم مالیات را افزایش دهیم و با این امر سطح رفاه جامعه را بالا ببریم.

غیبی پوردر خصوص اقدامات سازمان امور مالیاتی در این راستا بیان کرد: تکمیل بانک اطلاعاتی یک حلقه سه گانه بین شخص ،اداره مالیاتی و بانک است که اگر نیاز باشد به سایر دستگاه ها و ارگان ها نیز ارجاع داده خواهد شد و اگر این بانک قابل بهره برداری باشد بخشی از فرارهای مالیاتی شناسایی می شوند.

وی در ادامه در خصوص کارت های بازرگانی گفت: سازمان امور مالیاتی در حوزه مشاغل واحدی به نام بازرگانی دارد واز افراد حقیقی و یا حقوقی دارای کارت گزارش هایی از گمرک در خصوص خرید و فروششان ثبت می شود و برای آنها پس از رسیدگی برگ تشخیص صادر می شود.

این کارشناس مالیاتی افزود: بسیاری از افرادی که کارت دارند اما پرونده مالیاتی ندارند با راه اندازی یک سیستم تراکنش های مالی آنها ثبت و برای آنها پرونده تشکیل می شود .

غیبی پور در پایان بیان کرد : آیین نامه صدور کارت بازرگانی در حوزه اتاق بارگانی، گمرک و مالیات باید با مشارکت به روز رسانی شود تا شاهد کاهش سوءا ستفاده از این کارت ها باشیم.

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی