صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

کارشناس امور مالیاتی گفت: یکی از کارکردهای مالیات ایجاد درآمد به منظور تعادل بودجه می باشد، زیرا درآمد مالیات از نوع درون زا و پایدار است.

سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص مالیات و نقش آن در اقتصاد ایران، اظهار کرد: سهم مالیات در قانون بودجه سال 96 تقریبا یک تا دو درصد از نفت بیشتر و مبلغ 116 هزار میلیارد تومان و به میزان 51 تا 52 درصد بود و سهم درآمدهای نفتی کمتر از این میزان بوده است، در سال 97 نیز 128 هزار میلیارد تومان سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه پیش بینی شده است.

وی افزود: در نظام های جدید دریافت مالیات چهار کارکرد از جمله ایجاد درآمد به منظور تعادل بودجه دارد، یعنی به هر میزان دولت بخواهد بودجه را افزایش دهد مالیات نیز در همان راستا حرکت کند زیرا درآمد مالیات از نوع درون زا و پایدار است.

غیبی پور در ادامه این بحث گفت: دومین ماموریت مالیاتی توزیع مجدد ثروت است و ما به عنوان یک جامعه اسلامی معتقد به کاهش فاصله طبقاتی هستیم و به هر میزان مالیات دقیق تر اخذ شود منجر به کاهش فاصله ها خواهد شد.

کارشناس امور مالیاتی بیان کرد: سومین کارکرد نظام مالیاتی تعدیل بازاراست، در حال حاضر در بازارهای مختلف ازجمله طلا، ارز و مسکن نوسان داریم که این نوسانات و حباب ها را با نظام مالیاتی کارآمد می توان از بین برد، زیرا این گونه خریدها مشمول مالیات می شود و نظام مالیاتی مانعی برای این گونه درآمدهای سوداگرانه می شود.

وی توضیح داد: چهارمین مبحث مالیاتی که در کشور ما بسیار کمرنگ است اعلام پرداخت مالیات توسط افراد و شرکت هاست که مردم آگاه باشند که این مالیات به چه میزان به رفاه جامعه کمک کرده و از طرف دیگر فرارهای مالیاتی نیز شفاف شود.

غیبی پور تصریح کرد: در حال حاضر بزرگترین ضعف ما در نظام مالیاتی نداشتن بانک اطلاعاتی است و همچنین آمارها به صورت پراکنده و متفرق در سازمان ها و ارگان های مختلف موجود است و تا زمانی که این اطلاعات تجمیع نشود، خروجی قضاوت مالیاتی فراهم نخواهد شد.

مرتبط با این خبر

  • پیمان های پولی حذف دلار را میسر می کند

  • پیمان های پولی دو جانبه وابستگی به ارز ثالث را از بین می برد

  • نشست خبری رادیو گفت و گو با حضور رئیس سازمان خصوصی سازی کشور

  • کریدور شمال و جنوب تقویت کننده تجارت ایران و روسیه است

  • استانداردسازی کالاهای تولید داخل شرط ورود به بازار روسیه

  • تاجران ایرانی به روسیه اعتماد ندارند

  • روسیه به ساختن ائتلاف جدید در ساختار نظام بین المللی نیاز دارد

  • تاجران ایرانی به روسیه اعتماد ندارند

  • هدف آمریکا منزوی کردن چین در شرق آسیاست

  • آمریکایی ها خواستار برهم زدن نظم تجارت جهانی هستند