گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

رئیس محیط زیست شهر تهران: توسعه پایدار حافظ سطح کیفی محیط زیست است

محمد حسین بازگیر گفت: توسعه پایدار سطحی از فعالیت های اقتصادی است که سطح کیفی محیط زیست را کاملا دست نخورده یا سالم حفظ کند بنابراین ...

1396/03/19
|
08:59
|

محمد حسین بازگیر گفت: توسعه پایدار سطحی از فعالیت های اقتصادی است که سطح کیفی محیط زیست را کاملا دست نخورده یا سالم حفظ کند بنابراین حداکثر منافع خالص توسعه اقتصادی در کنار کیفیت منابع طبیعی و در کنار خدمات اجتماعی که به مردم داده می شود، در طول یک زمان حفظ می شود.

برنامه "گفت و گوی اقتصادی" رادیو گفت و گو با موضوع الزامات مدیریت پایدار منابع طبیعی در رشد اقتصادی و با حضور محمد حسین بازگیر رئیس محیط زیست شهر تهران به روی آنتن رفت.

محمد حسین بازگیر با اشاره به منابع طبیعی گفت: منابع طبیعی همانطور که از نامش پیداست، همه سرمایه های طبیعی هستند که در اختیار انسان ها قرار گرفته اند و در طبیعت وجود دارند و از هوا تا انواع کانی ها را شامل می شود.

وی اشاره داشت: از نظر قانونی منابع طبیعی انفال هستند یعنی متعلق به عموم مردم و در اختیار حکومت ها برای توسعه کشور قرار دارند.

رئیس محیط زیست شهر تهران با بیان اینکه توسعه پایدار تعاریف مختلفی دارد، عنوان داشت: یک گروهی که به توسعه از نظر دریچه غرب نگاه می کردند، ارزش های ابزاری را دنبال می کردند و اولویت، رشد اقتصادی و توجه اصلی به رفاه اقتصادی بود که پیامد استفاده از آن، ناکارآمدی منابع طبیعی و عدم استفاده از ظرفیت برد سیستم ها بود.

وی افزود: در مقابل این نظریه رویکرد اکولوژیکی و توسعه را داریم که همان توسعه پایدار است. این نوع توسعه توانایی اکو سیستم ها را در پاسخ مثبت به تغییرات و همچنین ظرفیت داینامیکی این نوع اکو سیستم ها را برای سازش با محیط، در نظر می گیرد. در واقع این یک نوع پاسخ به فشار های خارجی است.

وی در تعریف توسعه پایدار اظهار داشت: در اسناد یونسکو آمده است هر نسل باید منابع آب و هوا و خاک را خالص و بدون آلودگی، همانگونه که این منابع روی کره زمین به وجود آمدند، برای نسل بعدی باقی بگذارد.

مطلوبیت غیرنزولی اعضای جامعه طی هزار سال آینده مفهوم پایداری توسعه از نگاه برخی دیگر از اندیشمندان است. در حقیقت توسعه پایدار سطحی از فعالیت های اقتصادی است که سطح کیفی محیط زیست را کاملا دست نخورده یا سالم حفظ کند. طبق این تعریف حداکثر منافع خالص توسعه اقتصادی در کنار کیفیت منابع طبیعی و در کنار خدمات اجتماعی که به مردم داده می شود، در طول یک زمان حفظ می شود.

بازگیر عنوان داشت: حفظ فرصت ها برای نسل های بعدی به عنوان یک احساس عمومی از عدالت بین نسلی است که در آن سرمایه های فیزیکی و انسانی و طبیعی مورد تاکید قرار می گیرد و ذخیره های سرمایه ای هر کشور در طول زمان نباید کاهش پیدا کند.

قابل ذکر است، برنامه "گفت و گوی اقتصادی" از شنبه تا چهارشنبه ساعت 14:30 از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود و علاقه مندان می توانند برای دریافت فایل صوتی این برنامه به سایت رادیو گفت و گو مراجعه کنند.

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی