صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد درباره اشکالات و موانع اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اظهار داشت: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به زبان مدرسه تدوین نشد و سند را بیش از حد آرمانی دیدیم.

برنامه «گفت و گوی علمی » رادیو گفت وگو با موضوع موانع اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و با حضور دکتر حسین احمدی معاون اسبق آموزش وزارت آموزش و پرورش و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد به روی آنتن رفت.

حسین احمدی در آغاز درباره موانع اجرایی سند اظهار داشت: موانع متعددی که در مسیر اجرایی سند وجود دارد، در طول هفت سال اخیر نگذاشته است شاهد تحقق سند باشیم. در خیلی از زمینه ها اساسا سند نداریم و وجود سند تحول بنیادین یک افتخار برای آموزش و پرورش به عنوان یک دستگاه فرهنگی و تعلیم و تربیتی بود.

وی با بیان اینکه غصه ما از زمانی شروع می شود که با داشتن سند، اما نتوانستیم دانش آموزان مان را مطابق آن تربیت کنیم، اظهار داشت: حیات طیبه ای که در سند اشاره شده است و ویژگی هایی که دانش آموز انقلابی باید با اجرایی شدن سند، دارا می شد، متاسفانه اجرا نشدند.

معاون اسبق آموزش وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با رادیو گفت و گو درباره اشکالات و موانع اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اظهار داشت: سند به زبان مدرسه تدوین نشد و سند را بیش از حد آرمانی دیدیم. البته وظیفه سند این است که آرمانی باشد و سند نباید حرف های معمولی اجرایی و عملیاتی را بزند و باید آرمان گرا باشد، چشم انداز داشته باشد و ارزش های محقق شده را پیش بینی کند اما به هر حال در این زمینه می توانستیم با زبان بهتری سند را تدوین کنیم.

احمدی همچنین اضافه کرد: یکی از اشکالات سند اجرایی و درست نشدن گام دوم سند است یعنی استان ها و عوامل اجرایی آن که باید در مدرسه به شکل عملیاتی، شاخص های سند را تدوین می کردند، محقق نشد. در واقع فقط به مدیران گفتیم سند را اجرا کنید در حالی که مدیران نمی دانستند برای ایجاد حیات طیبه چه کاری کنند و برای تربیت یک دانش آموز انقلابی چه اقداماتی انجام دهند و این یکی از مهمترین اشکالات سند است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه در تدوین سند، معلمان نیز حضور داشتند، اظهار داشت: با وجود حضور معلم ها در تدوین سند، اما آن ها خودشان را در جایگاه سیاست گذار و نه مجری قرار می دهد. اگر می خواستند سند را اجرایی تدوین کنند، باید مدیران پرورشی، معلمین و عوامل اجرایی درباره چگونه اجرایی شدن سند گفتگو می کردند.

مرتبط با این خبر

  • آسیب‌شناسی نظام آموزشی کشور در گفت و گوی علمی

  • آموزش و پرورش در تحقق فرصت های تربیتی با کیفیت موفق نبوده است

  • عدالت محور بودن یکی از ویژگی‌های دانش آموز بر اساس سند تحول بنیادین است

  • تاکید سند تحول بنیادین بر عدالت است

  • تحلیل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و عدالت آموزشی در گفتگوی علمی

  • سند تحول بنیادین دارای راهبردهای اساسی برای افق 1404 است

  • سند تحول بنیادین بر اساس فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی تدوین شده است

  • اعتبار سند تحول بنیادین از نظر به روز شدن خدشه دار شده است

  • چشم اندازهای آموزش و پژوهش در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

  • اجرای بازنگری ضمنی در هنگام اجرای سند تحول