صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

محسن محبی اظهار داشت: بسیاری از جوان های دهه شصت به دلیل یافتن راهی برای ورود به تنه دولت و قدرت معقوله جوان گرایی را مطرح می کنند.

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی جوانان و شکاف نسل ها و بحران هویت، با حضور محسن محبی (عضو شورای ملی گفت و گوی خانواده) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه محسن محبی با اشاره به این که موضوع شکاف نسلی آنطور که باید مورد پردازش و تحلیل قرار نگرفته است، گفت: در حالت کلی یک نسل میانی علاوه بر تحمل فشار نسل بعد از خود، منویات نسل قبل را نیز می پذیرد.

وی با اشاره به وضعیت نسل های حاضر در کشور در بیست سال اخیر، عنوان کرد: بسیاری از جوان های متولد دهه 60 به صورت جدی تا آستانه سال 84 فعالیت مدنی و غیره خود را شروع کرده و ادامه دادند و پس از آن با یک توقف 12 ساله تا ابتدای دولت دوم آقای حسن روحانی مورد بی توجهی قرار گرفتند.

عضو شورای ملی گفت و گوی خانواده در ادامه اضافه کرد: جوان های متولد دهه شصت امروزه در نیمه دوم 30 سالگی قرار دارند و بر اساس اتفاقات مختلف از عقل ارزشی به سمت عقل ابزاری گرایش پیدا می کنند، به طوری که این جوان ها دیگر نمی توانند با تکیه بر آرمان پیش بروند.

وی ادامه داد: بسیاری از جوان های دهه شصت به دلیل یافتن راهی برای ورود به تنه دولت و قدرت معقوله جوان گرایی را مطرح می کنند.

محسن محبی با بیان این که نسل های مختلف حاضر در کشور نباید از صحنه های فعالیتی حذف شوند، تصریح کرد: با توجه به این که دولت هزینه های بسیار جدی و متنوعی را برای جوانان دهه هفتاد ایران انجام داده است، افراد حاضر در این سنین پس از اتمام تحصیلات خود که اکثرا به هزینه دولت بوده است از کشور خارج می شوند؛ چرا که در چرخه شکاف نسلی قرار گرفته و تصویر خوبی از نسل قبل از خود ندارد.

وی با اشاره به ارتباط میان نسل دهه هشتاد با نسل های پیش از خود، توضیح داد: بسیاری از افراد حاضر در دهه هفتاد اشتراک های فعالیتی و مدنی متعدد را با نسل قبل از خود دارند، اما این ارتباط میان دهه 80 با نسل قبل از خود برقرار نیست.

عضو شورای ملی گفت و گوی خانواده در ادامه اضافه کرد: متاسفانه نسل های دهه 60 و ماقبل از آن شناخت خوبی را از نسل دهه 80 ندارند.

وی با اشاره به این که هر نسل با توجه به ادبیات منحصر به زمانه خود زندگی می کند، تصریح کرد: برای درک و فهمیدن نسل های مختلف افراد از سنین متفاوت باید وارد گفت و گو با یکدیگر شوند.


مرتبط با این خبر

  • جوانان ایرانی به حال خود رها شده اند

  • بیکاری مهم ترین چالش جوانان است

  • ضرورت احیای سازمان ملی جوانان و مرور چالش های اجتماعی پیش روی آنان

  • شرایط اوقات فراغت برای جوانان ایرانی تغییر کرده است

  • جوانان ما در گفتمان نسل ها سرگردان هستند

  • روابط قبل از ازدواج احساس ناامنی را افزایش می دهد

  • جمعیت دختران و پسران در ایران متوازن نیست

  • مسئولیت باید مترادف پاسخگویی باشد

  • اعتماد و باور دولت به جوانان هیچ گاه شکل نگرفت

  • قوه قضاییه به صورت جدی با کار چاق کن ها برخورد می کند