صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

مدیر گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: بیشترین کپی برداران از هویت غربی کسانی هستند که جرات خاص یا ممتاز بودن را ندارند.

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع سلبریتی شدن جوانان به مدد تیغ جراحی و دلایل گرایش جوانان به جراحی های زیبایی، با حضور دکتر فریبرز باقری (عضو هیئت علمی و مدیر گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی) و محمدرضا ابراهیمی (فعال و پژوهشگر حوزه جوانان و فضای مجازی) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه فریبرز باقری با اشاره به این که سلبریتی ها همیشه در دایره توجه قرار می گیرند، گفت: بسیاری از افراد گمان می کنند که با اهتمام به جراحی های زیبایی می توانند به شهرت برسند و بیشتر دیده شوند.

وی با اشاره به این که افراد راغب به جراحی زیبایی شهامت کافی برای ممتاز بودن را ندارند، اظهار داشت: در هر دوره تاریخی و هر جامعه ای یک وضعیت به عنوان وضعیت عادی برای مردم تعریف می شوند و افراد بر اساس این وضعیت مشغول زندگی می شوند.

مدیر گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به این که امروزه ما با یک جامعه متکثر رو به رو هستیم، عنوان کرد: در درون جامعه ایران چند فرهنگ قابل تمایز و تفکیک شده مشغول به فعالیت هستند، برای مثال جریان فرهنگی لیبرالیسم و سنتی و متدین در جامعه ایران وجود دارند.

وی با اشاره به این که بسیاری از جریان های فکریِ عصر جدید در قرن 19 و بیست به شکوفایی می رسند، تصریح کرد: در قرن بیستم جامعه غرب مثل هر جامعه دیگر روند استانداردسازی را پیش می گیرد.

فریبرز باقری در مصاحبه با شبکه رادیویی گفت و گو با اشاره به این که سرمایه داری مهم ترین ویژگی جامعه غرب است، اظهار داشت: در طول قرن بیستم به تدریج صنایعی شکل می گیرند که هدف اصلی آن ها در استانداردسازی تعریف می شود.

وی افزود: لاغری، لب های برجسته و رنگ برنزه از جمله فرهنگ های ناشی از استانداردسازی هستند که در نظام غربی تعیین و تکلیف شده اند.

مدیر گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان این که بحران هویت بزرگترین معضل جامعه ایران است، اظهار داشت: نظام سرمایه داری به دلیل فروش هرچه بیشتر کالاهای خود هویت جامعه را دستکاری می کند.

وی اضافه کرد: بیشترین کپی برداران از هویت غربی کسانی هستند که جرات خاص یا ممتاز بودن را ندارند.

فریبرز باقری با اشاره به این که افراد جامعه ایرانی برای مردم زندگی می کنند، عنوان کرد: متاسفانه بسیاری از مردم سعی می کنند در بیشتر از معنای یک پدیده به پرستیژ آن فکر کنند و نسبت به ظاهر یک عمل روش زندگی خود را انتخاب کنند.

وی افزود: جامعه ای که به تناسب پرستیژ و ظاهر اعمال زندگی خود را تنظیم می کند، در حوزه دانشگاهی فقط رشته های مرتبط با پزشکی و مهندسی را مطلوب می داند.

مدیر گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به این که عدم توجه به علوم اجتماعی در ایران چالش های بسیار زیادی را برای کشور به وجود می آورد، تصریح کرد: مقام معظم رهبری در حال حاضر تنها شخصی هستند که شجاعانه از علوم انسانی دفاع می کنند.

در ادامه برنامه گفت و گوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفت و گو محمدرضا ابراهیمی با اشاره به این که ارتباط در فضای مجازی به صورت دو سویه ایجاد می شود، گفت: در فضای مجازی بسیاری از افراد هویت خودشان را از ظاهر می سازد و مردم آن ها را همین طور می پذیرند.

وی با اشاره به این که برخی از افراد با استفاده از فضای مجازی استعدادهای خود را پرورش داده اند، اظهار داشت: کاربران ظاهرساز در فضای مجازی نمایندگی جریان بی هویتی در جامعه ایران را در دست دارند.

این پژوهشگر حوزه جوانان با اشاره به این که نظام سرمایه همیشه کالاهای خودش را می فروشد، اظهار داشت: در کنار نظام سرمایه داریِ غرب، ما می توانیم الگوها و کالاهای ملی خودمان را داشته باشیم.

وی افزود: متاسفانه ما در ارائه الگوهای ملی به جوانان کشور زیان منحصر به این قشر را به کار نگرفته ایم.

محمدرضا ابراهیمی با اشاره به این که ما به نسل جوان فرصت تمرین نداده ایم، عنوان کرد: نسل جوان حاضر در جامعه ایران باید هویت جدید خود را شکل دهند.

وی تاکید داشت: ما با ایجاد فضای مناسب برای گفت و گو می توانیم الگوهای ایرانی و اسلامی را در سطح جامعه رواج دهیم.

مرتبط با این خبر

  • سوء پیشینه و چالش های آن در گفت و گوی اجتماعی بررسی می شود

  • یک زندانی حداقل با 16 نوع آسیب درگیر می شود

  • بررسی ارتباط آسیب های اجتماعی و زندان در گفت و گوی اجتماعی

  • لایحه جرم زدایی در دست بررسی است

  • ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها

  • سیستم قضایی بودجه کافی ندارد

  • بررسی آسیب های وارده به خانواده زندانیان در گفت و گوی اجتماعی

  • در هر ساعت 50 نفر روانه زندان می شوند

  • تحلیل چالش ها و مشکلات زندان ها در گفت و گوی اجتماعی

  • عروسی های لاکچری فقط به تشریفات توجه می کنند