گفت‌وگوی اجتماعی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اجتماعي

بازرس هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران: داروخانه های کشور وضعیت اقتصادی مطلوبی ندارند

کشاورز اظهار داشت: تاخیر سازمان بیمه گر در پرداخت هزینه ها باعث می شود تا شرایط تهیه دارو برای داروخانه سخت شود، از طرفی دیگر شرکت های داروسازی برای تولید دارو به پول نقد نیاز دارند.

1398/10/24
|
08:52
|

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی الکترونیکی شدن فرآیند درمان، با حضور نفیسه قاسمی علی آبادی (کارشناس سازمان بیمه سلامت در نسخه الکترونیک) و دکتر محمدرضا کشاورز (بازرس هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه نفیسه قاسمی علی آبادی با اشاره به این که ما باید به سیستم های الکترونیک مجهز باشیم، گفت: بر اساس بند (ج) تبصره 17 قانون برنامه ششم توسعه کشور سازمان بیمه سلامت مکلف است تا برنامه نسخه الکترونیک را اجرا کند و تمامی اسناد را با این شیوه پذیرش کند.

وی با اشاره به زیرساخت های اجرایی نسخه الکترونیک بیمه سلامت، اظهار داشت: نسخه الکترونیک در اولین گام در استان کرمان به صورت آزمایشی اجرا شد و پس از آن در اواخر سال 97 این نسخه در مسیر توسعه قرار گرفت.

کارشناس سازمان بیمه سلامت در نسخه الکترونیک افزود: بیمه سلامت در نظر داشت تا در اولین هدف خود 30 درصد از شهرستان های ایران را مورد پوشش خدمات الکترونیک قرار دهد.

وی اضافه کرد: پزشکان می توانند با استفاده از پنل کاربری اینترنتی بیمه سلامت، نسخه بیمار را تجویز کنند.

نفیسه قاسمی علی آبادی با اشاره به فرآیند تولید و کاربرد نسخه های الکترونیک، توضیح داد: یک بیمار می تواند با استفاده از نسخه الکترونیک تجویز پزشک را دریافت کند و بدون وجود داشتن فرآیند کاغذی به داروخانه مراجعه کند و داروهای لازم را تهیه کند.

وی افزود: اجرای طرح نسخه الکترونیک باعث می شود تا بسیاری از داده های موجود در حوزه درمان کشور شفاف شوند و منابع متعددی در حالتی بهینه به کار گرفته شوند.

کارشناس سازمان بیمه سلامت در نسخه الکترونیک با اشاره به این که در حال حاضر حدود 200 شهرستان در کل کشور از نسخه الکترونیک بیمه سلامت استفاده می کنند، عنوان کرد: امروزه 2 هزار مرکز مرتبط با حوزه سلامت از نسخه الکترونیک بیمه سلامت بهره می برند.

در ادامه برنامه گفت و گوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفت و گو محمدرضا کشاورز با اشاره با این که طرح نسخه های الکترونیک بیمه سلامت طرحی خوب و کارآمد است، گفت: انجمن داروسازان تهران به عنوان بخشی از جامعه سلامت کشور حاضر است تا در روند اجرای این طرح تمام همکاری های لازم را با نهادهای متولی به کار ببندد.

وی با اشاره به این که اجرای طرح نسخه های الکترونیک برای بیمارستان ها هزینه ایجاد می کند، عنوان کرد: داروخانه ها برای تبدیل داده های مختلف از حالت کاغذی به حالت الکترونیک روزانه هزینه های بسیار زیادی را خرج می کنند.

بازرس هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران اضافه کرد: رصد شدن عملکرد داروخانه ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای داروخانه ها هزینه ایجاد می کند.

وی با اشاره به این که در شرایط فعلی داروخانه ها وضعیت اقتصادی مطلوبی ندارند، تصریح کرد: در حال حاضر نقدینگی داروخانه ها در اختیار سازمان های بیمه گر قرار گرفته است و بیمه ها با تاخیر هزینه های جاری را پرداخت می کنند.

محمدرضا کشاورز افزود: تاخیر سازمان بیمه گر در پرداخت هزینه ها باعث می شود تا شرایط تهیه دارو برای داروخانه سخت شود، از طرفی دیگر شرکت های داروسازی برای تولید دارو به پول نقد نیاز دارند.

وی ادامه داد: با ایجاد نسخه های الکترونیک داروخانه ها می توانند سرویس های بهتری را به مردم ارائه دهند و در عین حال به نقدینگی خود در زمان مناسب دست پیدا کنند.

دسترسی سریع
گفت و گوی اجتماعی