گفت‌وگوی اجتماعی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اجتماعي

یك مددكار اجتماعی گفت: عدم تعادل در هر پدیده ای می تواند سبب آسیب شود

یک مددکار اجتماعی اظهار داشت: عدم پذیرش تفاوت ها و برقراری روال سازش در عرصه های مختلف همواره تعادل موجود در موضوعات را بر هم زده و سبب ایجاد آسیب می شود.

1396/03/17
|
14:30
|

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی آسیب اجتماعی، رسالت مددکاران اجتماعی و نهادهای قانونی، با حضور مهدی فلاحی (روانشناس و مددکار اجتماعی) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه مهدی فلاحی با اشاره به تعریف آسیب های اجتماعی، گفت: هر نوع نگاه غیرمداراگرا و توجه به تفاوت ها منجر به زایش آسیب های اجتماعی می شود، به طوری که این موضوع می تواند در بستر و عرصه های مختلفی شکل بگیرد.

وی با بیان این که عدم تعادل در هر پدیده ای می تواند سبب ایجاد آسیب شود، اظهار داشت: عدم تعادل در مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره می تواند آسیب های منحصر به این حوزه ها را تولید کند، به طوری که در این چرخه عده ای آسیب پذیر و عده ای دیگر آسیب رسان نام می گیرند.

این مددکار اجتماعی همچنین در ادامه اضافه کرد: عدم پذیرش تفاوت ها و برقراری روال سازش در عرصه های مختلف همواره تعادل موجود در موضوعات را بر هم زده و آسیب زایی می کند.

وی با اشاره به نقش مددکاران اجتماعی در مواجهه با آسیب های اجتماعی، عنوان کرد: مددکاران اجتماعی در مواجهه با آسیب های اجتماعی همواره در سه بخش فردی، گروهی و جامعه وارد عمل شده و ایفای نقش می کند.

مهدی فلاحی با اشاره به وظایف یک مددکار اجتماعی، توضیح داد: مددکاران اجتماعی با نقش تسهیل گرانه منابع ارزشمند زندگی افراد را مورد تحلیل قرار داده و این منابع را به فرد معرفی می کنند.

وی همچنین در ادامه اضافه کرد: مددکاران اجتماعی با حضور در جمع نهادهای سیاست گذار می توانند بیشترین کمک و همراهی را با مردم داشته باشند، به طوری که این همراهی در قالب برنامه ریزی های مختلف منجر به تولید فرهنگ و فرهنگ سازی شود.

این روانشناس ایرانی با بیان این که علوم انسانی ریشه در موضوعات انتزاعی دارد، گفت: انتزاعی بودن موضوعات در زمینه ی علوم انسانی باعث شده تا مسائل موجود در این عرصه به صورت دقیق مورد تحلیل و شناسایی قرار نگیرد.

برنامه "گفت و گوی اجتماعی" از وبگاه شبکه رادیویی گفت و گو قابل دریافت است، این برنامه در ایام هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 از شبکه ی رادیویی گفت و گو پخش می شود.

دسترسی سریع
گفت و گوی اجتماعی