گفت‌وگوی فرهنگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي فرهنگي

پژوهشگر و مدرس ادبیات تشریح كرد ؛ چگونگی نابودی یک زبان بر اثر تغییرات اقلیمی

یک پژوهشگر و مدرس ادبیات عنوان کرد : تغییرات اقلیمی مانند خشکسالی مهاجرت را افزایش می دهد و همین عامل زمینه ساز تغییرات و نابودی یک زبان است.

1396/07/22
|
10:01
|

برنامه " گفت و گوی فرهنگی " با موضوع آیا زبان فارسی در خطر است؟ با حضور دکتر حسینعلی رحیمی ، پژوهشگر گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مدرس دانشگاه و احسان عباسلو پژوهشگر، نویسنده، منتقد و مدرس ادبیات داستانی دانشگاه روانه آنتن شد.

عباسلو با بیان اینکه وجود تعامل و تفاوت ، تهدید نیز به همراه دارد ، عنوان کرد : این موضوع در مسائل فرهنگی نمود بیشتری می یابد زیرا فرهنگ ها بر هم تاثیر می گذارند و زبان به عنوان عاملی برای تعامل و ارتباطات از این خطر مصون نیست.

وی افزود : خطر نابودی تمام زبان ها را تهدید می کند.همانطور که بر اساس آمار یونسکو تا سال 2100 ، از حدود 7هزار زبان دنیا کمتر از 50 درصد باقی خواهد ماند.

این پژوهشگر ادبیات فارسی زبان را به عنوان یکی از مهمترین فاکتورهای هویت فرهنگی برشمرد و بیان کرد : ما ناگزیر به یافتن معادل هایی هستیم که در عین رساندن معنای مورد نظر ، هویت ما را نیز حفظ کند.بنابراین دغدغه و نگرانی وجود دارد .

عباسلو تاکید کرد : فرهنگستان زبان فارسی و نهادهای مربوطه باید به دنبال المان ها و فاکتورهایی مانند راحتی در نوشتار و گفتار باشند که به کار بردن یک واژه را در طول زمان افزایش داده است و آنها را آسیب شناسی کنند.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به تاثیر اقلیم بر از بین رفتن یک زبان اشاره کرد و شرح داد : خشکسالی در یک منطقه سبب افزایش مهاجرت و به تبع آن از بین رفتن بسیاری از لهجه و گویش ها و به وجود آمدن گویش ها و زبان های خاص می گردد چرا که یک زبان زمانی ایجاد می شود که تعداد گویشگرهایش قابل اعتنا باشد.

رحیمی عنوان کرد : زبان فارسی در تاریخ در معرض نابودی و آسیب های مختلف از جمله تاثیر زبان عربی بوده است اما آن دوران را طی کرده است.امروزه بیشترین خطر از جانب زبان انگلیسی است.

وی خاطرنشان کرد : تنها زبان فارسی در معرض تهدید قرار ندارد ، برخی از زبان ها مقاومت بیشتر و برخی وادادگی بیشتری در برابر خطرات دارند.از سوی دیگر زبان براساس تغییر شرایط محیط ، زمان و مخاطبان خود متحول می شود که بعد از اینکه در زبان تثبیت شدند به عنوان تغییر مورد قبول قرار می گیرد.

پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی جدی ندانستن خطرات را بزرگترین تهدید زبان فارسی دانست و عنوان کرد : همه مسئولیت زبان فارسی را مرتبط با نهاد فرهنگستان می دانند در حالی که این مسئولیت های خطیر با تعداد اندک کارشناسان گروه واژه گزینی تناسب ندارد.

رحیمی اضافه کرد : بودجه فرهنگستان در مقایسه با نهادهای فرهنگی که مسئولیت بسیار کمتری نسبت به فرهنگستان دارند بسیار ناچیز است و کوچکترین مشکلات اقتصادی کشور سبب در تنگنا قرار گرفتن نهادهای فرهنگی کشور می شود.

دسترسی سریع
گفت و گوی فرهنگی