گفت‌وگوی فرهنگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي فرهنگي

سرپرست حوزه بافت های تاریخی سازمان میراث فرهنگی: برای تمام شهرها از یک نسخه مدیریتی استفاده کرده ایم

سرپرست حوزه بافت های تاریخی سازمان میراث فرهنگی عنوان کرد : تعاملات زیستی یک سرزمین به دلیل برخی مسائل با دیگری متفاوت است اما درسیستم مدیریت مدرن بیش از پیش به سمت یک شکل کردن مدیریت و تعاملات بوده ایم.

1396/07/29
|
09:55
|

برنامه " گفت و گوی فرهنگی " رادیو گفت و گو با موضوع لزوم تهیه ضوابط ویژه برای شهرهای تاریخی با حضور مهندس محسن طوسی ثانی ، سرپرست حوزه بافت های تاریخی اداره کل حفظ و احیای بناها، بافت و محوطه های تاریخی سازمان میراث فرهنگی روانه آنتن شد.

طوسی در ابتدای برنامه به تشریح دلایل دو قطبی شدن معماری ایرانی پرداخت و عنوان کرد : بخشی از تجارب حوزه شهرسازی در ایران در مقایسه با اروپا قابل دفاع است.اما پس از انقلاب به دلیل سرعت توسعه جعیتی و روند سریعی که باید برای ساخت و ساز اعمال میشد ، در برخی مواقع اقدامات ساخت و ساز منجر به ایجاد معماری جدید شد .

وی افزود : این مسائل سبب ایجاد معماری شهری دو قطبی شد که شامل قطب تاریخی که از نسبت های توسعه ای کمتری برخوردار است ، علیرغم اینکه هزینه توسعه شهری برای این بخش پرداخت شده است و بخش توسعه یافته ای که نتوانسته اهداف خود را به کفایت انجام دهد .

این کارشناس معماری عنوان کرد : مقام معظم رهبری همین موضوع را به شهرسازان متذکر می شوند و هشدار می دهند که شهرهای ما در حال از دست دادن هویت ارزشی ایرانی و معماری خود هستند و این موضوع ما را دچار تغییرات می کند.

طوسی یادآور شد: این تذکر منتج به ماده 137 قانون برنامه سوم گردید که تکالیفی را برای سازمان های مختلف بر می شمارد. بخشی از این تکالیف به حوزه شهرسازی محول می شود که به حفاظت و بهسازی این بافت ها بپردازد و موضوع الگوی معماری ایرانی اسلامی را پیگیری کند و در ماده 166 به سازمان میراث فرهنگی نیز تکالیفی سپرده می شود که بر اساس آن بخش تاریخی این سازه ها که بخشی از هویت شهرسازی و معماری ایرانی اسلامی ما را معرفی کند باید اساس ما برای شهرسازی باشد.

سرپرست حوزه بافت های تاریخی سازمان میراث فرهنگی با بیان اینکه درسیستم مدیریت مدرن بیش از پیش به سمت یک شکل کردن روش های مدیریت و تعاملات بوده ایم ، گفت : متاسفانه ما همه شهرها را با یک ضابطه مدیریت می کنیم با پاک کردن بخشی از ارزش ها و برخی مدیریت ها همه چیز را به هم شبیه می کنیم . اگر بتوانیم روابطی که در گذشته بر شهرها و انسان برقرار بوده است در بافت شهری و انسانی امروز ایجاد کنیم موفق خواهیم بود.

دسترسی سریع
گفت و گوی فرهنگی