صبح و گفت‌وگو شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:30 به مدت 90 دقیقه

رادیو گفت و گو

صبح و گفت‌وگو

مدیر كل انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش: برنامه های ویژه ای برای مقابله با آسیب های اجتماعی در مدارس در نظر گرفته ایم +صوت

مدیر کل انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش با اشاره به فعالیت و تمهیدات آموزش و پرورش برای پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی گفت: برنامه های ویژه ای برای مقابله با آسیب های اجتماعی در مدارس در نظر گرفته ایم .

1396/09/21
|
11:26
|

برنامه "صبح و گفت و گو" رادیو گفت وگو با موضوع مدارس و آسیب های اجتماعی ، با حضور دکتر نور علی عباس پور مدیر کل انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش و بابک همایون فر کارشناس آموزش روانه آنتن شد.

دکتر نور علی عباس پور در آغاز با بیان اینکه بالغ بر 13 میلیون نفر از جمعیت کشور در مدارس حضور دارند، گفت: وقتی خانواده این دانش آموزان را نیز اضافه کنیم، جمعیتی حدودا 40 میلیونی درگیر مدارس و امر آموزش و تربیت هستند. به همین دلیل وقتی مسائل اجتماعی به وجود بیاید، مدرسه بخشی از آن خواهد بود.

وی افزود: آسیب های اجتماعی با توجه به فناوری ها و دانش های جدید، تاثیرگذاری بیشتری خواهند داشت. موضوع آسیب های اجتماعی در مدارس یک مسئله اولویت دار است و در برنامه ها نیز مورد توجه جدی است.

در حال حاضر با سازمان های دیگری که با این موضوع مرتبط هستند مانند قوه قضائیه، یک ارتباط مستقیم ایجاد شده تا در این موضوع با برنامه ریزی به یک راه حل مشخص برای آسیب های اجتماعی در سطح مدارس داشته باشم.

مدیر کل انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش با اشاره به فعالیت و تمهیدات آموزش و پرورش برای پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی گفت: هم در بخش اولیا و مربیان و هم در بخش معاونت تربیت بدنی و همچنین پرورشی برنامه های ویژه ای برای مقابله با آسیب های اجتماعی در مدارس در نظر گرفته ایم که این برنامه ها در حال اجرا است.

در ادامه بابک همایون فر با بیان اینکه تا چند سال گذشته مسئله آسیب های اجتماعی در مدارس جدی نبود و در چند سال اخیر با سونامی این موضوع روبرو هستیم، عنوان داشت: وقتی در گذشته درباره عوامل موثر بر تربیت صحبت می کردیم، همیشه مثلثی را ترسیم می کردند که در راس های آن خانواده، مدرسه و جامعه وجود داشت اما واقعیت موثر بر تربیت خیلی فراتر رفته است و به قدری قوی عمل می کنند که تاثیر عوامل ذکر شده را کمرنگ می کنند.

وی افزود: شبکه های اجتماعی و فضای مجازی این روزها حتی در اختیار کودکان نیز قرار گرفته است. زمانی انتظار داشتیم اگر پدر و مادر درست عمل می کردند، فرزندان هم با استفاده از الگویی که از آنها می گرفتند، خیلی خوب تربیت می شدند اما امروز نمی توانیم دلمان را خوش کنیم که خانواده سالمی هستیم و دیگر هیچ دغدغه تربیتی برای فرزندان نداشته باشیم.

این کارشناس آموزش بر لزوم توجه به مسئله آسیب های اجتماعی در مدارس تاکید کرد و بیان داشت: تعبیر سونامی برای این آسیب های اجتماعی دور از واقعیت نیست و می طلبد همه بخش ها برای رفع این آسیب ها اقدام کنند.

دسترسی سریع
صبح و گفت‌وگو