صبح و گفت و گو شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:00 به مدت 90 دقیقه

رادیو گفت و گو

صبح و گفت‌وگو

نماینده مردم نجف آباد در مجلس: آینده طرح سوال از رئیس جمهور؛ در مرحله جمع آوری امضا نمایندگان!

نماینده مجلس در خصوص آیین نامه اصلاحی برای طرح سوال از رئیس جمهور گفت: این طرح در حال جمع آوری امضای نمایندگان و کارشناسی دقیق تری است تا مشکلاتی ایجاد شده، در آینده به وجود نیاید.

1397/06/12
|
10:52
|

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو با موضوع تهیه طرح اصلاح آیین نامه مجلس برای رفع ابهام موضوع سوال از رئیس جمهور و با حضور ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی به روی آنتن شد.

ابوالفضل ابوترابی با اشاره به وجود ابهام حقوقی در آیین نامه داخلی مجلس گفت: از لحاظ حقوقی، دو تفسیر جدا از هم از آیین نامه داخلی مجلس در رابطه با سوال از رئیس جمهور وجود داشت، تفسیری که بیشتر رئیس مجلس مد نظر داشت این بود که با توجه به اینکه استنکاف قبل از سوال، طرح موضوع نشده و موادی که رئیس جمهور نقل کرده، صراحتا بیان نشده بود تا رئیس جمهور بتواند در صحبت هایش از خودش دفاع کند، لذا این اعتقاد حقوقی است که این استنکاف، برداشت نمی شود.

وی به تفسیر دوم اشاره و عنوان کرد: اعتقاد دوم حقوقی این است که صرف قانع نشدن نمایندگان مجلس، استنکاف از قوانین است و وظیفه قاضی، کشف مستندات قانونی در آن چارچوبه اعلامی است؛ لذا اصطلاحا به این موضوع «اعلام استنکاف از طرف مجلس و قانع نشدن از پاسخ های رئیس جمهور» گفته می شود.

به گزارش رادیو گفت وگو نماینده مردم نجف آباد در مجلس متذکر شد: این ابهام در آیین نامه وجود دارد و تصمیم گرفتم به لحاظ این ابهام یک طرح دو فوریتی با چند نفر از نمایندگان در مجلس، آماده کنیم تا بتوانیم این مشکل را به صورت شفاف برای آینده حل کنیم.

وی در خصوص آیین نامه اصلاحی مجلس برای رفع ابهام موضوع سوال از رئیس جمهور اظهار داشت: طرحی که قرار است نمایندگان برای اصلاح آیین نامه بدهند بر این مبنا است که وضعیت را به صورت شفاف مشخص کند که اگر مجلس از پاسخ های رئیس جمهور قانع شد به چه شکلی عمل کند و اگر قانع نشد، چگونه به قوه قضائیه ارجاع شود.

ابوترابی در مصاحبه با رادیو گفت وگو فزود: این طرح در حال جمع آوری امضاهای نمایندگان و کارهای کارشناسی دقیق تری است تا مشکلاتی که اکنون ایجاد شده، در آینده به وجود نیاید.

دسترسی سریع
صبح و گفت‌وگو