صبح و گفت و گو شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:00 به مدت 90 دقیقه

رادیو گفت و گو

صبح و گفت‌وگو

مدیر كل مركز علوم بیمارستانی وزارت بهداشت: اجرای نظام ارجاع الکترونیک تا پایان برنامه ششم +صوت

مدیر کل مرکز علوم بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه نظام ارجاع در روستاها در حال اجراست، ابراز امیدواری کرد نظام الکترونیک ارجاع نیز تا پایان برنامه ششم اجرایی شود.

1397/09/07
|
11:30
|

بهزاد کلانتری ضمن مصاحبه با برنامه رادیویی "صبح و گفت وگو" تصویب سند درمان را پیرو سیاست های کلی درمانی ابلاغ شده توسط رهبری و نیز ماده 72 و 74 برنامه ششم توسعه عنوان کرد و افزود: «همه منابع باید بر اساس سند درمان در حیطه بهداشت و درمان توزیع شود.»

وی با اشاره به اینکه سند درمان لیست درخواست را کنترل کرده، افزود: «منابع بر اساس سیستم ارجاع و سطح دسترسی مردم ارائه می شود؛ البته سطح بندی های مازاد ایجاد شده است و از این به بعد کمیسیون ماده 20 دانشگاه ها و وزارت بهداشت بر اساس این سند سطح بندی می شوند.»

کلانتری ارائه مجوز ساخت و سطح بندی تخت بستری، تجهیزات سرمایه سنگین، تخت های ستاره دار بخش دیالیز، سرطان، سوختگی و... را بر اساس این سند دانست و گفت :«اگر بخش خصوصی مجوزی گرفته باشد و مازاد بر ظرفیت باشد، دیگر جایگزین و تمدید نخواهد شد.»

این مقام مسئول در وزارت بهداشت در برنامه "صبح و گفت و گو " رادیو گفت و گو ادامه داد: «برخی تجهیزات سرمایه ای تنها در کمیسیون ماده 20 تصمیم گیری می شود و اینکه بخش خصوصی یا دولتی بعنوان مثال بخش سنگ شکن را راه اندازی کند، در این کمیسیون بررسی می شود.»

کلانتری با بیان اینکه این سند به اوضاع بستری و تجهیزات نظم دهی می کند، افزود: «برای شهرهای زیر 20 هزار نفر و روستاها نظام ارجاع انجام می گیرد اما ارجاع الکترونیک در حال دسترسی است و امیدواریم تا پایان برنامه ششم نظام ارجاع الکترونیک را برای تمامی سطوح انجام دهیم.»

دسترسی سریع
صبح و گفت‌وگو