رویداد شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

مسئول نظارت و بازرسی اتاق اصناف تهران اعلام كرد : عرصه را برای فروشندگان کالاهای قاچاق تنگ کرده ایم

مسئول نظارت و بازرسی اتاق اصناف تهران، اظهار کرد: با توجه به برخوردهای صورت گرفته با فروشندگان کالاهای قاچاق، در حال حاضر این کالاها از طریق فضای مجازی به فروش می رسند.

1396/06/05
|
12:23
|

حسین درودیان، در مصاحبه با برنامه "رویداد" رادیو گفت وگو، با بیان اینکه سه هزار واحد صنفی تاکنون مورد بازرسی قرار گرفته اند و به اصناف و مغازه هایی که اقدام به فروش کالاهای قاچاق کرده اند تذکرهای لازم داده شده است ،تصریح کرد: نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی در دولت جدید نیز به جد پیگیری می‌شود تا از فروش کالاهای قاچاق جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه امیدواریم با این بازرسی ها میزان فروش کالاهای قاچاق کاهش پیدا کند، گفت:‌ ریشه قاچاق هرچند از بین نمی رود ولی با بازرسی ها و نظارت هایی که انجام می شود، میزان آن کاهش پیدا کرده است .

این مقام مسئول در اتاق اصناف تهران با بیان اینکه در حال حاضر فروش کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی انجام می‌شود و مغازه داران به دلیل نظارت هایی که صورت گرفته ، اقدام به فروش این کالاها نمی کنند ، ادامه داد: عرضه کالاهای قاچاق را برای عرضه کنندگان و قاچاقچیان ناامن کرده ایم و اگر فروشی وجود دارد این فروش از طریق فضای مجازی و به صورت زیرزمینی است.

وی با بیان اینکه بازرسی از اصناف با همکاری چندین ارگان مربوطه انجام می‌شود و این خود توانایی نظارت را افزایش می‌‌دهد، تاکیدکرد:‌ در بحث مبارزه با قاچاق کالا یکی از مشکلات مهم، مربوط به مبدائی است که این کالاها وارد می‌شوند وگرنه ما تلاش کرده ایم با توزیع آن در سطح عموم مقابله کنیم.

دسترسی سریع
رویداد