صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

معاون امور راهبردی سپاه استقامت، مقاومت و افزایش تحمل و بردباری را از مولفه های مهم بازدارندگی خواند و افزود: بازیگران خارجی نمی توانند مقاومت ملت را مورد تهدید و فشار قرار دهند.

سردار محمد تولایی در مصاحبه تلفنی با برنامه "رویداد" رادیو گفت وگو اظهار کرد: «در طول تاریخ همواره روحیه ملی ملت ها از مولفه های قدرت شناخته می شد و در بازدارندگی کشورها در مقابل تهدیدات دشمن تاثیر داشت.»

مسئول اشراف کلی سپاه استقامت، مقاومت و افزایش تحمل و بردباری را از مولفه های مهم بازدارندگی خواند و افزود: «مقاومت به معنای ایستادن در صراط مستقیم است. جاذبه و فشارها همواره انسان را از صراط مستقیم خارج می کند و وسوسه ها و هوای نفسانی و نیز تهدید و اغواگریِ بیرونی همواره پیش روی انسان است.»

سردار تولایی ادامه داد: «اگر استقامت و تاب آوری در مقابل این فشارهای درونی و بیرونی نبود، خروج از صراط مستقیم اتفاق می افتد.»

معاون امور راهبردی سپاه مقاومت را در میان مردم به معنای تعادل در راه رسیدن به آرمان ها و اهداف عنوان کرد و افزود: «ملتی که از این مقاومت بهره ای نبرده، جامعه ای نا متعادل است و چنین جامعه ای قطعا دچار اغتشاشات شده و در مقابل تهدیدات بیرونی آسیب پذیر است.»

سردار تولایی با بیان اینکه بازیگران خارجی نمی توانند ملتی دارای مقاومت را مورد تهدید و فشار قرار دهند، ادامه داد: «روحیه ملی شامل مردم، دولت مردان و رهبرانِ اداره کننده جامعه است که به صورت یک برایند کلی قدرت ملی را تشکیل می دهد و به تعبیر دیگر اجتماع مردم تولید قدرت می کند.»

وی با بیان اینکه وقتی از قدرت ملی صحبت می کنیم، نشانه اجتماع مردم حول یک موضوع است، تصریح کرد: «اگر مسئله ی استقامت ملی در میان باشد، آن اجتماع به معنای مقاومت ملی خواهد بود و اگر حول پیشرفت علم و فناوری باشد، قدرت ملی در عرصه علم و فناوری را شکل خواهد داد.»

سردار تولایی به رادیو گفت وگو گفت: «وقتی از روحیه ملی سخن می گوییم، یعنی اکثریت مردم سو گیری خاصی را دنبال کنند و به تعبیری این روحیه باید در میان مردم تعمیم یابد؛ از این رو مردم نقشی اساسی دارند؛ خاصه در دوران اخیر و شکل گیری مردم سالاری که ملت نقشی تعیین کننده در حاکمیت دارند.»

مرتبط با این خبر

  • علیلو: هیچ کشوری به کاشف فساد جایزه نمی دهد/ پورمختار: مراد مجلس حمایت فیزیکی است

  • ارز آقای معاون فسادآور و رانت زا بود

  • افزایش سهم پروازی ایران از خطوط هوایی منطقه

  • افزایش سطح غنی سازی تا مرز 40 درصد میسر است

  • ساختار سنتی رابطه امریکا و اروپا در سراشیبی افول

  • منصوری: وزارت بازرگانی سم است/ ندیمی: حرفمان را پس می گیریم

  • اینبار انگشت هسته ای ایران حساسیت اروپا را نشانه می رود

  • رابطه ایران و قطر؛ خونی تازه در رگ کشورهای منطقه

  • پولشویی در بازار خودرو/آقایان قصد کنترل ندارند!

  • طالبان به امریکا بی اعتماد است