رویداد شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

رويداد

یك كارشناس مسائل بین الملل پاسخ داد: چرا ترامپ ، بولتون را بر کنار کرد ؟

محرابی اظهار کرد: اقدام دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در برکناری« جان بولتون» مشاور امنیت ملی آمریکا، بیشتر یک پیام و سیگنال به داخل جامعه آمریکا بوده است .

1398/06/20
|
13:58
|

علیرضا محرابی، در مصاحبه با برنامه« رویداد» رادیو گفت وگو ، در ارتباط با علل برکناری جان بولتون از سوی دونالد ترامپ تصریح کرد : رئیس جمهور آمریکا تلاش داشت با حضور بولتون در کاخ سفید فشار حداکثری را به ایران وارد کند و بر روی گزینه ی اجتناب ناپذیری جنگ متمرکز شود، ولی به مرور متوجه شد که از طریق این سیاست نمی تواند به اهداف حداکثری خود دست پیدا کند .

وی با بیان اینکه با اخراج جان بولتون، ترامپ باید چهارمین مشاور امنیت ملی آمریکا را در طول سه سالی که در کاخ سفید حضور پیدا کرده است، معرفی کند، خاطرنشان کرد: آنچه که مشخص است این است که به علت شخصیت تندروانه جان بولتون، ترامپ و اطرافیانش چندان او را وارد دایره سیاستگذاری رسمی در داخل آمریکا نمی کرده اند .

محرابی ادامه داد: شواهد گویای این مسئله است که رفتار جان بولتون برای ترامپ هزینه ساز بوده است و او تاکنون به علت مواضع و دیدگاه های بولتون مجبور به پرداخت هزینه هایی در داخل آمریکا و جامعه بین الملل شده است .

وی در رادیو گفت و گو اظهار داشت: بر اساس اعتقاد بسیاری از تحلیلگران بولتون گرایش به ایجاد جنگ و درگیری بین آمریکا و مخالفان این کشور از جمله ایران داشت و بسیاری از اظهارنظرها و مواضعش در این چارچوب بود .

این کارشناس مسائل بین الملل در همین چارچوب افزود: ترامپ متوجه شده بود که با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال آینده باید مقداری فضای روانی داخلی آمریکا را با توجه به مخالفت بخش اعظمی از مردم این کشور در ورود آمریکا به یک جنگ جدید ،تلطیف کند و این اطمینان را در بین مردم ایجاد کند که این کشور تا آنجا که ممکن است به سمت جنگ جدیدی نمی رود در همین چارچوب جان بولتون که به نوعی نماد جنگ طلبی است را اخراج کرد تا از این طریق سیگنالی را به داخل جامعه آمریکا مخابره کند و در فضای انتخابات از این تصمیم بهره برداری تبلیغاتی کند.

دسترسی سریع
رویداد