ورزش بدون ویرایش شنبه ها از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

رادیو گفت و گو

ورزش بدون ويرايش

نماینده مجلس: مسائل حقوقی فوتبال به یک چالش تبدیل شده است

یک نماینده مجلس گفت: مسائل حقوقی پیش آمده در فوتبال و در پی آن محرومیت ها امروز به یک چالش تبدیل شده است.

1396/07/16
|
14:45
|

تجری نماینده مجلس و عضو فراکسیون ورزش در مصاحبه با برنامه " ورزش بدون ویرایش " رادیو گفت و گو درباره مسائل حقوقی به وجود آمده در ورزش اظهار کرد: موضوع ورزش به ویژه فوتبال به یک مسئله فرهنگی، جنجالی و چالشی تبدیل شده است. اقداماتی حوزه حقوق ورزشی غیرعاقلانه و حاصل بی تدبیری و سوء مدیریت است که سرمایه ها را به هدر می دهد و از بعد ملی ضررهای زیادی دارد. به همین دلیل هم برای مردم و هم برای مجلس مورد توجه است.

او ادامه داد: تکرار مسائل حقوقی ورزشی باعث شده است که این موضوع به یک تکرار تبدیل شود. وظیفه مجلس این است که به این مسئله همانند نا به سامانی های دیگر ورود و نظارت کند و از زوایای مختلف مدیریتی و ساختاری آن را تحلیل کند وبه مجلس گزارش دهد.

عضو فراکسیون ورزش بیان کرد: فراکسیون در مجلس به عنوان حامی است و دیگر اعضا را از امور آگاه می کند. کمیسیون اصل 90 بازوی نظارت مجلس است بنابراین تصمیمات کمیسیون اصل نود دارای ضمانت اجرایی است. با هم فکری اعضای فراکسیون و با همکاری کارشناسان، کمیسیون باید به جمع بندی کامل وهمه جانبه ای درباره اتفاقات اخیر ورزش و محرومیت های آن برسد.

دسترسی سریع
ورزش بدون ویرایش