بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان كرد: تغییر جان بولتون، سیاست های آمریکا را علیه ایران تغییر نخواهد داد

کمال دهقانی فیروزآبادی با بیان اینکه ترامپ به این نتیجه رسید که جان بولتون نمی تواند در دیپلماسی به آمریکا در جهت منافع این کشور کمک کنند، در عین حال تصریح کرد: با وجود این تغییر، اما همچنان راهبردهای آمریکا در مورد ایران تغییری نخواهد کرد.

1398/06/21
|
09:58

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت وگو در خصوص برکناری جان بولتون توسط ترامپ با دکتر کمال دهقانی فیروزآبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی گفتگو کرد.

کمال دهقانی فیروزآبادی در آغاز با اشاره به اینکه موضوع برکناری یا کنار رفتن جان بولتون از ماه ها پیش مطرح بوده است، گفت: این موضوع به دلیل منافع آمریکا است، زیرا آمریکا وجهه بدی در صحنه روابط بین الملل پیدا کرده بود و این مسئله ناشی از سیاست های جنگ طلبانه جان بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی ترامپ بود.

وی تصریح کرد: جان بولتون در حقیقت یک ابزار جنگ طلبانه محسوب می شد و خیلی ها معتقد بودند او ابزاری در دستان نتانیاهو است. این مشاور ترامپ در کنار نتانیاهو و برخی از حکام منطقه، سیاست های جنگ طلبانه ای را علیه جمهوری اسلامی ایران داشتند که به عنوان نمونه می توان به حمایت کامل وی از سازمان تروریستی منافقین اشاره کرد و این در حالی است که پرونده این سازمان در جهان کاملا آشکار است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ترامپ رئیس جمهور آمریکا هر چند دیر، اما به این نتیجه رسید که جان بولتون نمی تواند در دیپلماسی به آمریکا و در جهت منافع این کشور کمک کنند، در عین حال تصریح کرد: با وجود این تغییر، اما همچنان راهبردهای آمریکا در مورد ایران تغییری نخواهد کرد.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه سیاست ها و راهبرد آمریکا را همانند همه کشورها در جهت منافع دولت آمریکا دانست و عنوان کرد: البته در اجرا ممکن است افراد مختلف، نگرش های گوناگونی داشته باشند و در داخل آمریکا نیز مورد انتقاد نیز باشند، کما اینکه جان بولتون نیز به دلیل ضدیت با ایران و طرفداری از منافقین و همچنین سیاست های جنگ طلبانه علیه کشورهای دیگر مورد انتقاد بود و این انتقادها از سوی هر دو حزب علیه وی وجود داشت.

وی تصریح کرد: سیاست ها و راهبردهای آمریکا با تغییر جان بولتون تغییری نخواهد کرد و در جهت منافع آمریکا این حرکت ادامه خواهد داشت هر چند ممکن است شکل این حرکت و راهبردها تغییر کند اما باطن آن تغییری نخواهد داشت.

دهقانی درباره تغییر جان بولتون اشاره کرد: بولتون به عنوان عنصری که مخالف دیپلماسی بود و به دنبال راه حل های نظامی می گشت، کنار گذاشته شده است. این اقدام نه برای اینکه فضایی برای جمهوری اسلامی ایران باز شود بلکه آمریکا شدیدا به دلیل مواضع جنگ طلبانه بولتون، در انزوای کامل قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: آمریکا در دنیا، یک هدف دارد و آن، کسب و جذب بیشترین منافع مالی است و در کنار این مسئله، حمایت از رژیم صهیونیستی نیز در راهبرد این کشور وجود دارد و این مسئله هیچ گاه تغییر نمی کند.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی