صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

سرهنگ تقی پور گفت: در زمان تحریر متن چک و هر سند دیگری، تاریخ و ارقام آن باید طوری تنظیم شود که امکان الحاق و محو و سیاه کردن برای اشخاص جاعل به راحتی ممکن نباشد.

برنامه حقوقی " آوای قانون" پیرامون موضوع جعل اسناد و با حضور اصغر رسولی آذر قاضی دادگستری تهران و در ارتباط تلفنی با سرهنگ جهانگیر تقی پور معاون جعل و کلاهبرداری اداره آگاهی تهران از شبکه رادیویی گفت و گو به روی آنتن رفت.

آوای قانون: در رابطه با اسناد سفید امضاء و سفید مهر مطالبی را بفرمایید.

رسولی آذر: اینکه سند سفید امضاء و یا سفید مهر، سند تلقی می شود یا خیر مورد تردید است. شاید از حیث انتصاب مهر و امضا سند تلقی شود اما به دلیل اینکه متنی ندارد شاید نتوان نام آن را سند گذاشت. تا قبل از سال 1382 که قانون صدور چک اصلاح شد، صدور چک سفید امضا جرم بود و اگر فردی چک سفید امضاء صادر می کرد تحت تعقیب قرار می گرفت و به مجازات محکوم می شد.
بعدها با توجه به ضرورت های اقتصادی و معاملاتی اشخاص، این مسئله جرم زدایی شد و قانونگذار هرچند حمایتی از سند سفید امضاء نمی کند اما نسبت به آن هم سکوت کرده و اشخاص را منع نکرده و به عهده خود آنها گذاشته است از طرفی، برای کسی که از این سند سفید امضاء و یا سفید مهر با اعتماد صاحب چک سوء استفاده کند مجازاتی را تعیین نموده است.
بنابر ماده 673 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هر کسی از سفید مهر و یا سفید امضاء که به او سپرده شده و یا به هر طریقی به دست آورده سوء استفاده کند به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. البته تشخیص سوء استفاده از چک سفید امضاء مورد اختلاف است، اینکه اختیار دارنده سفید امضاء و سفید مهر چیست باید به توافق طرفین معلوم شود. بهتر است طرفین با سندهای ضمیمه، حدود و ثغور اختیارات دارنده سند سفید امضاء و سفید مهر را تعیین کنند و هیچ وقت اینگونه سندها را بدون شرایط و پیوست به یکدیگر ندهند.

آوای قانون: روش های تشخیص اسناد جعلی و پیشگیری از کلاهبرداری در این زمینه کدامند؟

سرهنگ تقی پور: ما از شهروندان تقاضا داریم اسناد و مدارک خود را تحت هیچ شرایطی دست دیگران نسپارند و تحت هیچ عنوان، چک سفید مهر و سفید امضاء به کسی حتی معتمدین خود هم ندهند. در زمان تحریر متن چک و یا هر سند دیگری، تاریخ و ارقام آن باید طوری تنظیم شود که امکان الحاق و اضافه نمودن یا محو و یا سیاه کردن برای شخص یا اشخاص جاعل به راحتی ممکن نباشد.
افراد دست چک خود را به صورت امانی نزد هیچ شخصی نسپارند، ارائه اصل دسته چک قبل از تایید صاحب حساب بخصوص بعد از ظهرها ممنوع است زیرا اکثر جاعلان این کار را به بعدازظهر موکول می کنند که بانکها و سازمان های اداری تعطیل هستند. افراد سعی کنند در ساعات اداری چک صادر کنند تا امکان کلاهبرداری برای جاعلان فراهم نشود.

در زمانی که افراد برای نقد کردن چک خود در صف باجه هستند، افراد جاعلی در صف حضور دارند و می گویند ما چک شما را می خریم اما با عملیات تخریب فیزیکی روی چک، رقم چک را افزایش داده و صاحب چک را به دردسر می اندازند.
در زمان تنظیم قرارداد حتماً سه نسخه آن را دقیقاً مطالعه کنند چراکه در نسخه های دوم و سوم احتمال جعل و کلاهبرداری زیاد است. از شهروندان تقاضا داریم به اسناد اسکن شده خیلی دقت کنند. متاسفانه اسنادی به صورت اسکن شده به شهروندان واگذار می شود درحالیکه اسناد اسکن شده، کپی رنگ شده بوده و اصل نیستند.

رسولی آذر: امروز پرونده های جعل به شدت افزایش یافته و با توجه به اینکه آثار مالی زیادی دارند باید روز به روز تلاش کنیم تا اسناد به صورت غیرقابل جعل تنظیم شوند. افراد حتماً اسم و فامیل خود را در زیر امضای خود درج کنند.

آوای قانون: در رابطه با روند رسیدگی به جرائم جعل اسناد بفرمایید.
رسولی آذر: عمده رسیدگی ها به صورت کیفری در دادگاه ها و دادسراهاست. اگر اصالت سند برای دادگاه کیفری احراز شود، دادگاه حقوقی به استناد این سند حکم صادر می کند اما اگر دادگاه کیفری عدم اصالت سند را احراز کرد دادگاه حقوقی به تبعیت از دادگاه کیفری اقدام خواهد کرد و جاعل مجازت می شود.

مرتبط با این خبر

  • عملکرد کمیته در تشخیص زیان آور بودن مشاغل سلیقه ای نیست

  • فسخ قرارداد معامله بدون تسلیم اظهارنامه نیز ممکن است

  • سامانه "سجام" اقدامی کارآمد برای پیشگیری از وقوع جرم

  • راهکارهای پیشگیری حقوقی جرم در جامعه در آوای قانون

  • حکم معامله به قصد فرار از پرداخت دین چیست؟

  • تحلیل خرید، فروش و اجاره مسکن و زمین در آوای قانون

  • مراجع، ملزم به تبعیت از آرای دیوان عدالت اداری هستند

  • صدور پروانه اعتراض به آرای کمیسیون های قانون شهرداری

  • دسترسی به اطلاعات کشور از حقوق ابتدایی شهروندان است

  • شیوه های فنی پیشگیری از جعل اسناد