آوای قانون چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

رئیس شعبه 19 دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری: کارفرما نباید از حدود قانونی خود نسبت به کارگر تجاوز کند

حجت‌الاسلام کرمی در رادیو گفت‌وگو بیان کرد: کارفرما نباید از حدود وظایف قانونی کارگر تجاوز کند و اگر به عنوان مثال کارگری در تهران استخدام شده، نباید به شهر دیگری فرستاده شود و این تخلف است.

1399/07/29
|
09:15
|

برنامه «آوای قانون» رادیو گفت‌وگو با موضوع جرم در محیط کار و با حضور حجت‌الاسلام دکتر نبی‌الله کرمی رئیس شعبه 19 دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری به روی آنتن رفت.

حجت‌الاسلام نبی‌الله کرمی با اشاره به قرارداد کار، آن را تابع شرایط کارفرما دانست و عنوان کرد: شرایط کارفرما به موجب قانون کار، به کارگر تحمیل می‌شود و همانطور که یک کارمند وقتی در استخدام مجموعه دولتی قرار می‌گیرد، باید شرایط آن مجموعه را بپذیرد، کارگاه نیز به همین شکل است و کارگر باید خودش را با آن شرایط تطبیق دهد.

وی در عین حال تصریح کرد: هر کارفرمایی صلاحیت ندارد، خودسرانه مقرراتی وضع کند که برای کارگر مشقت آور باشد و باید بر اساس قانون کار، شرایط را ایجاد کند. آئین نامه تبصره 2 ماده 27 قانون کار به اخراج کارگر اشاره دارد و هر کارگر وقتی شرایط کارگاه را بپذیرد تابع آن شده است و نمی‌تواند نقض تعهد کند. هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض این مقررات شود، کارگر تخلف کرده است و مستوجب مجازات خواهد بود.

رئیس شعبه 19 دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه برخی قصور و تخلفات ناشی از رفتار خود کارگر است، عنوان کرد: اجرا نکردن دستور کارفرما یکی از تخلفات است. سهل انگاری در بهداشت کار نیز یکی از مسائلی است که اگر کارگر رعایت نکند دچار تخلف شده است. به عنوان مثال کارگری که در یک آشپزخانه کار می‌کند، اگر با رعایت نکردن اصول بهداشتی باعث آلوده شدن غذا شود، متخلف محسوب می‌شود.

وی به اعتیاد به عنوان یکی از مصادیق جرم در محیط کار اشاره و بیان کرد: حمل، نگهداری و استعمال مواد مخدر جرم است و نمی‌توان کسی که مواد مخدر مصرف می‌کند را مجرم ندانست و نمی‌توان به اسم حمایت، به معتادینی که در محیط کار حضور دارند کاری نداشت زیرا ممکن است باعث ضربه به اعتبار محیط کار و یا حتی سبب گسترش مواد مخدر شوند.

این قاضی دادگاه با بیان اینکه تخلفاتی هم از سوی کارفرما صورت می‌گیرد، قابل بررسی است، عنوان کرد: کارفرما نباید از حدود وظایف قانونی کارگر تجاوز کند و اگر به عنوان مثال کارفرما به کارگر یک رستوران یا هر کارگاه دیگری دستور دهد که منزل او را تمیز کند، این قطعا تخلف است. همچنین اگر کارگری در تهران استخدام شده است، نباید به شهر دیگری فرستاده شود و این تخلف است.

دسترسی سریع
آوای قانون