مناظره شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

مدیر مطالعات موسسه آموزش عالی وزارت جهاد كشاورزی‌: در شرکت های سهامی زراعی ابزار دچار مشکل نیست بلکه اجرای برنامه ها دچار مشکل بود

مدیر مطالعات موسسه آموزش عالی وزارت جهاد کشاورزی‌ بیان داشت: تداوم فعالیت شرکت های سهامی زراعی نشان می دهد امکان فعالیت این شرکت ها وجود دارد و ابزار دچار مشکل نیست بلکه اجرای برنامه ها دچار مشکل بود.

1396/05/30
|
12:02
|

برنامه "مناظره" رادیو گفت و گو با موضوع "ضرورت احیای شرکت های سهامی زراعی" و با حضور دکتر علیرضا حسنی بافرانی مدیر مطالعات موسسه آموزش عالی وزارت جهاد کشاورزی و دکتر حبیب الله مجیدی کارشناس تجاری سازی فناوری های بخش کشاورزی به روی آنتن رفت.

دکتر علیرضا حسنی بافرانی در آغاز با بیان اینکه مشکل اساسی را در بخش های اجتماعی داریم، اظهار داشت: عکس العمل های تند نسبت به فعالیت های لمس پذیر است یعنی اصولا در مقابل مسائلی که برایمان قابل لمس نباشد، خیلی حساس نیستیم.

وی با تصریح بر اینکه ابزار اشکال ندارند بلکه کاربری ها دچار مشکل هستند، اظهار داشت: شرکت های سهامی زراعی به عنوان ابزار به خودی خود دچار مشکل نیست بلکه عمدتا اشکال در نحوه استفاده از این ابزار است. در ابتدای کار 95 شرکت سهامی زراعی را ایجاد کردیم اما در حال حاضر فقط 28 شرکت فعال هستند.

مدیر مطالعات موسسه آموزش عالی وزارت جهاد کشاورزی‌ بیان داشت: تداوم فعالیت شرکت های سهامی زراعی نشان می دهد امکان فعالیت این شرکت ها وجود دارد و ابزار دچار مشکل نیست بلکه اجرای برنامه ها دچار مشکل بود.

در ادامه دکتر حبیب الله مجیدی با اشاره به قانون ایجاد شرکت های سهامی زراعی گفت: در این قانون پیش بینی راه حل دارای یک نگاه همه جانبه نیست. بدون تردید بخش کشاورزی باید تجمع گرا باشد تا بهره برداری ها را به سمت کلان پیش ببریم اما مسئله مهم مکانیزم و ساز و کار اهمیت دارد.

وی تاکید کرد: باید ساز و کاری در شرکت های سهامی کشاورزی در نظر گرفته شود که منافع کشاورز و کشور در یک نقطه به تجمیع برسد. در شرکت های زراعی و سهامی گذشته کشاورز زمینش را به شرکت سهامی زراعی می سپرد و در مقابل درصدی سهم دریافت می کرد. این مسئله قانون مالکیت را دچار چالش می کرد، زیرا باید ملکی که چندین نسل در اختیار شما بوده است به شرکتی سهامی زراعی واگذار کنید و در مقابل مقداری سهم بگیرید.

کارشناس تجاری سازی فناوری های بخش کشاورزی ادامه دارد: وقتی کشاورز به شرکت سهم می فروشد، شرکت تابع قانون تجارت می شود، هدایت مسائل را مدیران این شرکت بر عهده می گیرند و بسیاری از کشاورزان کوچک تر از مدیریت آن خارج می شوند و تمام دارایی های موثر در اقتصاد خانواده دچار مشکل می شود.

وی از راه حل ها گفت و اظهار داشت: پیشنهاد این است که یک بار دیگر به تجربه گذشته و الگوهای قبل رجوع کنیم و فرمول بهینه ای با توجه به خصلت کشور و قومیت ایجاد کنیم. هدف این است که به تجمیع بهره برداری برسیم. البته ادغام واحدهای کوچک در شرکت ها کار درستی است اما اگر مالکیت کشاورزان را بگیریم، با توجه به اینکه قشر مستضعفی هستند و اطلاعات حقوقی ندارند، باید به صورت نرم افزاری از این شرکت ها استفاده کنیم و پس از اینکه شرکت توانست اطمینان کشاورز را جلب کند، می تواند به کشاورز سهمی بدهد.

دسترسی سریع
مناظره