مناظره شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

عضو كمیسیون اجتماعی مجلس: در قانون کار پیشنهادی به مجلس قدرت خرید کارگرها مدنظر قرار نگرفته است

علیرضا محجوب اظهار داشت: آنچه امروز به عنوان قانون کار به مجلس ارسال شده است، اصلا مناسب نیست زیرا قدرت خرید کارگرها در این قانون مورد توجه قرار نگرفته است.

1396/06/01
|
12:45
|

برنامه "مناظره" رادیو گفت و گو با موضوع رابطه دستمزد و تورم و با حضور احسان الله هاشمی نژاد معاون اداره کل روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و دبیرکل خانه کارگر به روی آنتن رفت.

احسان الله هاشمی نژاد در آغاز با بیان اینکه ارتباط بین دستمزد کارگری و افزایش تورم یکی از تئوری های اقتصاد کلان است، گفت: طبق این تئوری، یک رابطه علت و معلولی بین دستمزد و سطح عمومی قیمت ها وجود دارد که بر اساس افزایش دستمزدها، تقاضا نیز افزایش پیدا می کند و سطح عمومی قیمت ها نیز بیشتر می شود.

وی اضافه کرد: طبق تعاریفی که سازمان بین المللی کار درباره دستمزد می کند، دستمزد کارگر بدون توجه به بهره وری نیروی کار و عرضه و تقاضا و موارد دیگر و صرفا بر اساس شرایط معیشتی و زیستی کارگر تعیین می شود و به همین دلیل توجهی به موضوع تورم نمی کند.

معاون اداره کل روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه آنچه برای کارگر و کارفرما اهمیت دارد، قدرت خرید است، اظهار داشت: افزایش مزد واقعی به دو روش امکان پذیر است؛ یا اینکه مزد کارگر هر سال افزایش پیدا کند یا اینکه نرخ تورم را پایین بیاوریم زیرا تورم در حقیقت یک نوع مالیات مضاعف است که بر قشر دستمزد بگیر وارد می شود.

وی بیان داشت: برای کاهش تورم، بدون روش های حمایتی و سیاست های کلان اقتصادی امکان پذیر نیست. بدون تردید اگر کاهش تورم با افزایش دستمزد همراه باشد، معیشت کارگر بهتر می شود.

نماینده وزارت کار با بیان اینکه وزارت کار و تعاون به دنبال کاهش شکاف دستمزدی است، خاطرنشان کرد: در سال 58 حداقل دستمزد 56 تومان بود در حالی که در سال 53 حدود ده تومان بود و در سال 96 به 910 هزار تومان رسیده است. با وجود چنین افزایش دستمزدی، اما همچنان شکاف دستمزد باقی مانده است.

وی تاکید کرد: برای کاهش شکاف دستمزد، باید بستر مناسبی فراهم شود یعنی سطح تورم پایین بیاید و از سوی دیگر حداقل مزد کارگر نیز افزایش پیدا کند. هیچ کدام از طرفین راضی نیستند یک دفعه این شکاف دستمزد از بین برود بلکه باید در طی روندی آرام این موضوع برطرف شود.

در ادامه علیرضا محجوب درباره ارتباط افزایش دستمزد و سطح عمومی قیمت اظهار داشت: در این خصوص همه قیمت ها مد نظر نیست زیرا کارگران مصرف کننده همه محصولات نیستند زیرا اساسا قدرت خرید بالایی ندارند.

وی افزود: عموما وقتی از تورم صحبت می کنیم موارد مهم و تاثیرگذار یعنی غذا، مسکن و پوشاک را در نظر نداریم در حالی که در سبد هزینه کارگری بسیاری تعیین کننده است زیرا برای این سه کالا، بیشترین درخواست وجود دارد در حالی که بیشترین تورم نیز مربوط به این بخش است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: رابطه ای که بین قدرت خرید و دستمزد حقیقی کارگرها با قیمت ها در اثر افزایش دستمزد ایجاد می شود، رابطه واقعی نیست. اگر ده سال قبل را سال پایه قرار دهیم، امروز فقط چهل درصد دستمزد ده سال پیش را دریافت می کنند و اگر به اول انقلاب برگردیم، وضعیت حتی سخت تر نیز می شود یعنی دستمزدها نشان از افزایش ندارند.

دبیرکل خانه کارگر به معوقات سنگین کارگران اشاره کرد و بیان کرد: ثروتمندان با تورم پول پارو می کنند و اساسا جشن اغنیا عزای کارگرها است. کارگران یک طلب سنگین تاریخی دارند اما این مطالبات پرداخت نمی شود در حالی که کارفرما و دولت باید این مطالبات را پرداخت کنند. برای این مهم، ماده 41 باید اصلاح شود و آنچه امروز به عنوان قانون کار به مجلس ارسال شده است، اصلا مناسب نیست زیرا قدرت خرید کارگرها در این قانون مورد توجه قرار نگرفته است.

دسترسی سریع
مناظره