مناظره شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مطرح كرد: دلیل محرمانه بودن گزارش کیفیت آب تهران توسط وزارت بهداشت چیست؟

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران گفت: گزارش ارزیابی کیفیت آب شرب تهران که توسط وزارت بهداشت به صورت دوره ای تامین می شود همیشه محرمانه است و تاکنون به این گزارش دسترسی نداشته ایم.

1396/09/13
|
14:44
|

برنامه "مناظره" رادیو گفت و گو با موضوع رتبه ایران در مدیریت منابع آب و با حضور دکتر زهرایی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران و دکتر مجیدی کارشناس تجاری فناوری کشاورزی سازمان تحقیقات کشاورزی به روی آنتن رفت.

دکتر مجیدی در آغاز با اشاره به وضعیت نامطلوب ایران در حوزه مدیریت منابع آب، گفت: در بسیاری از مناطق کشور محصولاتی را کشت می کنیم که اساسا با شرایط آبی منطقه همخوان نیست یعنی مثلا در جایی که دچار کمبود آب است، محصولاتی را در حوزه کشاورزی کشت می کنیم که آب فراوان نیاز دارد.

وی همچنین پیشنهاد داد و گفت: یکی از اقداماتی که در تامین آب های شرب می توان انجام داد این است که چاه های کشاورزان توسط دولت خریداری شود و در مسیر تامین آب شرب و بهداشت آن شهر مصرف شود.

کارشناس تجاری فناوری کشاورزی سازمان تحقیقات کشاورزی با اشاره به رتبه 132 ایران در میان 133 کشور در مدیریت منابع آب گفت: این رتبه برای مدیریت کل منابع آبی و نه فقط منابع آب شهری داده شده است. وقتی از تیود مدیریت صحبت می کنیم یعنی آب شرب یک استان از استان دیگر تامین می شود و آب کشت استان از داخل استان تامین می شود که این کشت ارزش اقتصادی زیادی ندارد. در برداشت آب ها باید سهم بزرگ کشاورزی، خدمات و صنعت و شرب را تفکیک و مدیریت هر بخش را بررسی کنیم.

در ادامه دکتر زهرایی با اشاره به رتبه بندی مدیریت منابع آب کشورهای جهان و رتبه ایران گفت: برای بررسی جایگاه ایران باید ببینیم شاخص های این رتبه بندی چه هستند. پس از آن باید بررسی شود اطلاعات مربوط به این شاخص ها به درستی اعلام شده است یا خیر. دلیل این ابهام آن است که اساسا جریان آمار و اطلاعات در ایران شفاف نیست و به همین دلیل برخی رتبه ایران در مدیریت منابع آب را درست و واقعی نمی دانند.

وی افزود: در حوزه منابع طبیعی هیچ کدام از سیستم های موفق منابع آب و مدیریت محیط زیست با مخفی کردن اطلاعات منابع طبیعی نمی توانند به موفقیت دست پیدا کنند. در حقیقت راحت ترین راهی که می توانید مردم را به عنوان سرمایه اجتماعی ارزشمند در حفاظت و مدیریت بهره برداری از آب سهیم کنیم، شفاف سازی درباره اطلاعات و بحران های آب و محیط زیست در کشور است.

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران با بیان اینکه شاخص های بهره مندی مردم از آب شرب مناسب است، عنوان داشت: البته گزارش ارزیابی کیفیت آب شرب تهران که توسط وزارت بهداشت به صورت دوره ای تامین می شود همیشه محرمانه است و تاکنون به این گزارش دسترسی نداشته ایم. سوال این است اگر کیفیت آب تهران بر اساس ادعای وزارت نیرو خیلی خوب است چرا گزارش آن محرمانه است؟

دسترسی سریع
مناظره