مناظره شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

كارشناس رسانه و فضای مجازی: طرح پاک یا ناپاک بودن اینترنت در ایران، مغالطه ای بیش نیست

کارشناس رسانه و فضای مجازی با تصریح بر اینکه در حوزه فناوری چندین مجهول بدون معلوم داریم، بیان داشت: اینکه اعلام کنیم اینترنت در ایران پاک یا ناپاک است، یکی از مغالطه های حوزه ترکیب بندی فناوری با خاستگاه اجتماعی است.

1396/09/16
|
09:52
|

برنامه "مناظره" رادیو گفت و گو با موضوع اینترنت پاک و با حضور مهندس علیرضا داوودی کارشناس رسانه و فضای مجازی به روی آنتن رفت.

مهندس علیرضا داوودی در آغاز تصریح کرد: در ایجاد فضای اجتماعی و ایجابی برای همراه کردن مردم جهت حرکت به سمت اینترنت سالم ضعیف عمل کرده ایم و همچنین در تعریف مصادیق سالم از ناسالم دچار مشکل هستیم.

وی افزود: اساسا در ایران درباره فضای مجازی کار جدی، علمی و منطبق با ضوابط و شرایط موجود نکرده ایم. وقتی از عبارت پاک برای یک فناوری مثل اینترنت که زندگی بدون آن تحقیقا شدنی نیست، استفاده می کنیم، داریم درباره مفهومی صحبت می کنیم که در بند بند اتفاقات اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی و حتی نظامی در یک کشور اثر گذار است.

وی با بیان اینکه در فرآیند اجتماعی سازی فناوری در ایران دچار مشکل هستیم، گفت: در ایران نسبت به فناوری که به دردمان بخورد، دچار بیماری هستیم. فناوری که برای کشور و جامعه ایران ارزش افزوده نداشته باشد یا ارزش افزوده داشته باشد اما موارد تخریب بیشتری را در بگیرد، جزو تجارت الکترونیک نیست بلکه نام آن دلالی در وارد و خارج کردن فناوری در مفاهیم سیاسی و اجتماعی محسوب می شود.

این کارشناس رسانه و فضای مجازی به گسترش قالب های ارتباطی و اجتماعی اینترنت اشاره کرد و اظهار داشت: در گام نخست باید ببینیم این اینترنت برای جمهوری اسلامی و مردمانش دارای ارزش افزوده بوده یا خیر. متاسفانه هر قانونی که درباره استفاده از فناوری در ایران نوشته شده است بارها توسط مجریان مختلف، دچار سوء برداری های مختلفی شده است و از قبل آن به سمتی حرکت کردند که اساسا اجرای آن قانون به انحراف کشیده شده است.

وی خاطرنشان کرد: در دهه 80 کمیته تعیین مصادیق فضای مجازی شکل گرفت و از همه نهادهای اجرایی و قانونی دارای نماینده بود. آن چیزی که دهه 80 شکل گرفت با آن چیزی که الان اجرا می شود از زمین تا آسمان متفاوت است و خلاف آن اجرا می شود.

داوودی با تصریح بر اینکه در حوزه فناوری چندین مجهول بدون معلوم داریم، بیان داشت: اینکه اعلام کنیم اینترنت در ایران پاک یا ناپاک است، یکی از مغالطه های حوزه ترکیب بندی فناوری با خاستگاه اجتماعی است.

دسترسی سریع
مناظره