صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

دبیر کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفت: در تعیین میزان آلودگی هوا نباید فقط به داده های ایستگاه ها استناد کرد، داده های ایستگاه های هواشناسی به دو عامل تولید آلودگی و شرایط هواشناسی بستگی دارد .

برنامه "مناظره" رادیو گفت و گو با موضوع کاهش آلودگی هوا و با حضور دکتر حسین یوسفی دبیر کمیسیون سلامت شورای شهر تهران روانه آنتن شد.

دکتر حسین یوسفی در آغاز با رد این ادعا که برنامه های کاهش آلودگی هوا تماما ناموفق بوده اند، گفت: در طول سال ها اجرای برنامه های مختلف برای کاهش آلودگی هوا، برنامه هایی وجود داشته که موفق هم بودند؛ کاهش مونواکسید کربن در هوای شهر تهران یکی از این برنامه های موفق است.

وی ضمن اشاره به فعالیت مثبت در حوزه قانون گذاری و اجرایی برای مقابله با آلودگی هوا، عنوان داشت: در حال حاضر روزهای معدودی از سال آلودگی هوا به دلیل آلایندگی های گازی است و اغلب آلودگی ها به دلیل وجود ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون است که به راحتی از طریق شش ها وارد جریان خون می شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه باید برای آلودگی هوا داده های دقیق داشته باشیم، اظهار کرد: بعد از دو دهه باید برنامه ای مشخص برای کاهش آلودگی هوا داشته باشیم. به عنوان مثال رئیس سازمان محیط زیست بگوید تولید آلودگی 600 هزار تن در سال است و سال بعد آن را به 500 هزار تن می رسانیم. در چنین شرایطی حتی اگر دوزهای آلوده نیز بیشتر شود، با هم هدف اصلی یعنی کاهش تعداد روزهای آلوده را انجام داده ایم.

دبیر کمیسیون سلامت شورای شهر تهران تصریح داشت: در تعیین میزان آلودگی هوا نباید فقط به داده های ایستگاه ها استناد کرد، داده های ایستگاه های هواشناسی به دو عامل تولید آلودگی و شرایط هواشناسی بستگی دارد. شرایط هواشناسی که دست انسان نیست و فقط می توانیم برای کاهش سالانه آلودگی هوا برنامه ریزی و تلاش کنیم و این موضوع در تمام دنیا نیز انجام می شود.

وی با اشاره به اظهار نظرهای مختلف درباره وضعیت هوا و آلودگی آن در تهران گفت: البته خیلی از این اظهار نظرها یکسان هستند اما برداشت های متفاوتی از آنها می شود اما با این وجود باید یک مرجع برای اعلام نظر درباره آلودگی هوای تهران و کشور وجود داشته باشد که بیان وضعیت آلودگی هوا توسط سازمان حفاظت محیط زیست انجام می شود.

مرتبط با این خبر

  • کمبود اعتبارات طرح تحول سلامت ما را ملزم به بازنگری در این طرح کرده است

  • پزشک خانواده معادل نظام ارجاع نیست

  • راه اندازی نظام ارجاع یک باید برای کشور است/ نظام ارجاع برای تداوم طرح تحول سلامت، ضرورت است

  • نحوه اجرا کردن نظام سلامت نیازمند ارزیابی مجدد و بررسی هزینه و فایده است

  • تعطیل کردن دانش آموزان در زمستان بدون برنامه فایده نخواهد داشت

  • تعطیلات مدرسه از 15 آذر شروع نمی شود

  • تعطیل کردن مدارس برای کاهش آلودگی هوا کار درستی نیست

  • تعطیلات مدارس برای جلوگیری از آلودگی هوا منطقی نیست

  • نیازمند جانمایی صحیحی برای ایجاد مناطق آزاد تجاری هستیم

  • رویه موجود در مناطق آزاد به نابودی تولید کشور منجر می شود