مناظره شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران عنوان كرد: اختلاف قیمت دارو؛ انگیزه اصلی متقلبان برای صادرات دارو

دکتر حاجی نبی گفت: اختلاف قیمت در داروها می تواند انگیزه ای برای افراد متقلبی باشد که نه در بازار داخلی بلکه در بازار خارجی و با نام ایرانی داروی تقلبی صادر کنند.

1397/08/21
|
13:45
|

برنامه " مناظره " پیرامون وضعیت بازار دارو، شرکت های داروسازی و قاچاق دارو در کشور پس از خروج آمریکا از برجام با حضور دکتر کامران حاجی نبی عضو هیئت علمی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد تهران از شبکه رادیویی گفت و گو به روی انتن رفت.

دکتر حاجی نبی در مصاحبه با رادیو گفت و گو اظهار داشت: وظیفه نظارت و تصدی گری حاکمیت در تأمین بهداشت درمان باید مشخص شود. یعنی باید تعیین شود که دولت مسئول کنترل بازار است یا مسئول بازی در بازار.

وی با اشاره به تمایل زیاد دولت به بازی و تصدی گری در بازار به جای نظارت افزود: به عنوان مثال دولت از مجموعه ای به نام هلال احمر حمایت می کند و به آن مجوز واردات برخی داروها به کشور را می دهد درحالیکه ما هزاران داروخانه و صدها شرکت واردکننده و کارخانه تولیدکننده داریم که می توانند برای رفع نیاز بازار اقدام کنند.

عضو هیئت علمی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد تهران در ادامه برنامه مناظره از شبکه رادیویی گفت و گو ابراز داشت: یکی از رقبای داروخانه ها که باعث می شود منابع مالی و نقدینگی را به سمت خود هدایت کند هلال احمر است. در این صورت بازار از حالت تعادل خود خارج و به سمت رانت حرکت خواهد کرد.

دکتر حاجی نبی عنوان کرد: هر تحولی در حوزه بهداشت و درمان دنیا بر کشور ما نیز تاثیر گذار است. وظیفه دولت و حاکمیت تنظیم بازار است اما مصرف کننده هم حق انتخاب دارو دارد. تمام دولت ها به ویژه در کشورهای توسعه یافته دنیا، با استفاده از سازمان های خیریه و نهادهای عمومی از مردم حمایت می کنند اما دخالت نمی کنند.

عضو هیئت علمی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد تهران در پایان برنامه مناظره از شبکه رادیویی گفت و گو بیان داشت: هفته گذشته میزان زیادی دارو در بسته بندی مشابه اصل کشف و توقیف شد. این مسائل یک زنگ خطر برای صادرات ایران است یعنی اختلاف قیمت در داروها می تواند انگیزه ای برای افراد متقلبی باشد که نه در بازار داخلی بلکه به خارج از کشور و با نام ایرانی داروی تقلبی صادر می کنند که در این صورت زیرآب صادرات مجاز داروی ایرانی خواهد خورد و داروی ایرانی بد نام خواهد شد.

دسترسی سریع
مناظره