مناظره شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

عضو هیئت علمی دانشگاه عنوان كرد: محاسبات غلط ورودی صندوق بیمه ای؛ عامل عدم پرداخت مطالبات

فیاض بخش گفت: بخشی از مشکلات پرداخت بیمه ها ناشی از محاسبات نادرست در ورودی صندوق بیمه ای است.

1397/09/29
|
10:32
|

برنامه "مناظره" پیرامون موضوع بررسی دلایل نابسامانی وضعیت پرداخت بیمه ها به داروخانه ها و با حضور دکتر احمد فیاض بخش متخصص اقتصاد دارو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران از شبکه رادیویی گفت و گو روانه آنتن شد.

فیاض بخش در ابتدای این برنامه اظهار کرد: بیمه های حوزه بهداشت و درمان عمدتا یا بیمه های اجتماعی هستند یا بیمه های تکمیلی.

متخصص اقتصاد دارو با اشاره به تفاوت اصلی بیمه های خصوصی با بیمه های اجتماعی افزود: بیمه های خصوصی خودگردان هستند اما در بیمه های اجتماعی دولت ها نیز در پرداخت حق بیمه ها سهم دارند و همه بار بیمه بر دوش بیمه شده نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بخشی از مشکلات پرداخت بیمه ها ناشی از محاسبات نادرست در ورودی صندوق بیمه ای است.

فیاض بخش مطرح کرد: اگر فرض بگیریم صنعت دارویی کشور ما و داروخانه داران وظیفه خود را در رابطه با کنترل مصرف منطقی دارو انجام نمی دهند، باید از اخبار خوش حساب شدن بیمه ها به صنعت دارو و رونق داروخانه ها نگران باشیم.

این استاد دانشگاه یادآور شد: ما در نظام سلامت فرض را بر این گرفتیم که همه چیز در جای خود عمل می شود و تقاضای القایی صفر است.

متخصص اقتصاد دارو مطرح کرد: ممکن است پزشک به صورت عمدی بیماری را به اشتباه تشخیص دهد و یا اینکه به صورت سهوی یعنی به خاطر عدم اشراف بر روش های کم هزینه، از روش های قدیمی استفاده کند که در نهایت باعث افزایش هزینه ها و خسارت بیمه ها می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: طرح تحول سلامت به بسته ای از اتفاقات نامیمون دامن زد. این سوال مطرح است که آیا تمامی اتفاقاتی که در طرح تحول سلامت رخ داد پاسخی به درمان های مورد نیاز جامعه بود؟

فیاض بخش در پااین مناظره اجتماعی رادیو گفت و گو تأکید کرد: تا جایی که می توانیم باید سهم پرداخت را بر اساس نظام کارانه کم کنیم و سهم هزینه ها را به ویژه برای درمان های غیراورژانس افزایش دهیم و بدین ترتیب پزشک تجویز منطقی می کند و هزینه های بیمه ها هم کاهش خواهد یافت.

دسترسی سریع
مناظره