مناظره شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

عضو شورای سیاست گذاری خانه اقتصاد ایران: واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی نیست

عضو شورای سیاست گذاری خانه اقتصاد ایران به مشکلات واگذاری ها به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: اشکال به سازمان خصوصی سازی در چگونگی واگذاری ها است. یکی از اشکالات این است که واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی صورت نگرفته است.

1396/05/10
|
10:09
|

برنامه "مناظره" رادیو گفت و گو با موضوع شبه دولتی ها و تعارض آن با اهداف قانون اساسی در امر خصوصی سازی و با حضور دکتر سید یعقوب زراعت کیش دانشیار اقتصادی دانشگاه علوم و تحقیقات و دکتر محسن مصطفی پور عضو شورای سیاست گذاری خانه اقتصاد ایران و مدرس دانشگاه به روی آنتن رفت.

دکتر سید یعقوب زراعت کیش با بیان اینکه بخش دولتی و غیر دولتی بر اساس قانون مشخص هستند، گفت: بخش دولتی شاخص ها و مولفه هایی دارد که بر اساس آن شرکت ها کاملا در مدیریت دولت قرار می گیرند. وزارت خانه ها از جمله این بخش هستند که تمام هزینه ها و مدیریت آن در چارچوب دولت هستند.

وی درباره شرکت های شبه دولتی توضیح داد و بیان داشت: یکسری شرکت ها نیز نه کاملا به بخش خصوصی واگذار شده اند و نه کاملا از سیستم حکومت و دولت جدا هستند و بعضا شاهد هستیم با تعویض دولت ها، مدیران آنها نیز تغییر می کند. این شرکت ها نه حالت انحصار بخش دولتی را دارند و نه دارای ویژگی های بخش خصوصی هستند.

دانشیار اقتصادی دانشگاه علوم و تحقیقات اضافه کرد: برخی از نهادهای عمومی شبه دولتی بعد از انقلاب بنا بر نیازهایی که داشتیم، شکل گرفتند. در زمان انقلاب، بعضی افراد فرار کرده بودند و در راستای رفاه عمومی، یکسری نهادهای شبه دولتی شکل گرفت. از جمله این شرکت ها می توان به شستا اشاره کرد که از اهداف ابتدایی که دولت برای رفاه مردم ایجاد کرده بود، فاصله گرفته اند.

وی درباره هدف واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی توضیح داد و اظهار کرد: هدف اصلی این است که کارایی و بهره وری افزایش پیدا کند زیرا وقتی این مهم صورت بگیرد، درآمدها بیشتر و هزینه ها کاهش پیدا می کند و در بلندمدت نیز افزایش تولید و اشتغال را هم خواهیم داشت.

زراعت کیش تصریح کرد: حقیقت آن است که مدل مشخصی برای واگذری شرکت ها به بخش خصوصی نداشتیم در حالی که نیاز بود در یک فرآیند آرام و تدریجی این کار صورت بگیرد اما واگذاری ها با عجله انجام شد.

در ادامه دکتر محس مصطفی پور با اشاره به اینکه همیشه تاکید بر خصوصی سازی داشته ایم، بیان داشت: معتقدیم موتور محرک هر اقتصاد پویایی، بخش خصوصی فعال و پر رمق آن اقتصاد خواهد بود.

وی اضافه کرد: در سال 84 بعد از مشورت با مجمع تشخیص، امر فرمودند که اصل 44 اجرا شود و برای این کار یک بازه زمانی ده ساله را تعریف کردند. در این فرآیند قرار شد بعضی از شرکت ها به طور کامل و بعضی دیگر از شرکت ها، بخشی را خصوصی کنند.

عضو شورای سیاست گذاری خانه اقتصاد ایران به مشکلات واگذاری ها به بخش خصوصی اشاره کرد و بیان داشت: در این حوزه اشکال عمده ای به سازمان خصوصی سازی در چگونگی واگذاری ها وارد است. یکی از اشکالات این است که واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی صورت نگرفته است.

وی درباره ویژگی شرکت های خصوصی گفت: شرکت خصوصی واقعی یعنی مردم در آن نقش مستقیم دارند یعنی بازار سرمایه در حضور افراد در سیستم سهام داری نقش واقعی و تعیین کننده ای دارد. در این سال ها نهادها و بانک ها و سازمان های مختلفی با توجه بهره مندی از امکانات ویژه ای که داشتند، در درون خودشان سازمان های اقتصادی و بخش های بنگاه های داری ایجاد کردند اما به دلیل اینکه در حوزه مدیریت بنگاه، توانمند نیستند، شرکت های پویایی نداشته اند.

دسترسی سریع
مناظره