سوفیا سه شنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

مشارکت پزشک در "اتانازی" مصداق قتل است

مدیر گروه حقوق پزشکی دانشگاه علم و فرهنگ در رادیو گفت‌وگو تاکید کرد که یک پزشک مباشرِ پدیده "اتانازی" واقع می‌شود و این مسئله با توجه به وظیفه ذاتی پزشکان، مقوله‌ای چالش برانگیز است.

1400/06/29
|
13:16
|

آذین با حضور در استودیوی پخش زنده برنامه سوفیا" از شبکه رادیویی گفت‌وگو، با اشاره به اینکه گاه پزشکان در قتل یک بیمار که امیدی به ادامه زندگی ندارد، مداخله می‌نمایند، گفت: چنین بیماری اگر اراده داشت، تصمیم می‌گرفت باقی عمر خود را زندگی نکند چراکه در رنج و سختی بسیار قرار می‌گیرد.

وی با بیان این مطلب تاکید کرد که در پدیده "اتانازی" فاعل پزشکان هستند و بیمار نیز از پزشک تقاضایی آگاهانه مبنی بر اجرای این مسئله کرده است.

آذین افزود: پزشک در اتانازی و از منظر حقوقی مباشرِ قتل است. در این بین خودکشی مساعدت شده نیز در چنین سطحی قرار می‌گیرد با این تفاوت که فاعلِ عمل در این پدیده، شخصِ بیمار خواهد بود.

وی عنوان این نوع مرگ را به طور واضح، خودکشی نامید و گفت: در این میان پزشک با بیمار همکاری می‌کند. مثلا دارویی سنگین برای بیمار تجویز می‌کند که او را تا مرز مرگ می‌کشاند.

به گفته آذین در مراحلی استنشاق گاز نیتروژن را به بیمار توصیه می‌کنند و یا به اشکال دیگری پزشک، او را مسموم کرده تا از بین برود. در این راستا ممکن است پزشک در فرایندِ فیزیکی خودکشی مشارکت داشته باشد و یا صرفا دست به راهنمایی بزند ولی در نهایت، عمل اتانازی را بیمار انجام می‌دهد.

مدیر گروه حقوق پزشکی دانشگاه علم و فرهنگ "اتانازی" را عینِ قتل خواند و افزود: اگر عنصر معنویِ حسن نیت را کنار بگذاریم به عنصرِ مادی این عمل می‌رسیم که اگر خارج از قالبِ اتانازی باشد، مصداق بارز قتل درجه یک تلقی می‌گردد.

در ادامه ندا یارایی، مشاور سلامت روان و مدرس دانشگاه در پاسخ به اظهارات مجری برنامه که "اتانازی" را به مرگ خودخواسته تعبیر کرد و آن را جدا از مقوله قتل دانست، گفت: در این جا و به ظن فلسفه، یک بیمار با نیستی خود رو به رو است و تصور می‌کند که چگونه باید این مرگ را تجربه کند.

وی افزود: اتانازی را باید اینگونه تعریف کرد که اختیاری در راستای چگونه مردن به افرادی می‌بخشد؛ خاصه برای افرادی که از کیفیت پایین زندگی برخوردار هستند.

یارایی گفت: قوانین اتانازی در هر کشور متفاوت است ولی قانون گذاران این مرگ را دارای قابلیت انتخاب می‌دانند که از اضطراب فرد می‌کاهد.

وی اضافه کرد: وقتی یک بیمار نسبت به کِی و چگونگی مرگ انتخابی نداشته باشد، علاوه بر این مسئله با درد فیزیکی و واقعی هم رو به رو است؛ خاصه زمانی که درمان تسکینی جامعی وجود ندارد و درد از تاب بیمار خارج می‌شود.

یارایی با بیان این مطلب، اتانازی را نوعی حق انتخاب برای چگونگی پایان دادن به این درد و رنج تعریف کرد.

دسترسی سریع
سوفیا