پرسمان هر روز از ساعت 10:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو گفت و گو

پرسمان

رئیس اتاق ایران و چین تصریح كرد: آزاد سازی قیمت ها و نقش نظارتی دولت باید محقق گردد

آزاد سازی قیمت ها در عرصه ی صادرات و در جهت رقابت با کشورهای تولید کننده را مجاز می دانم ضمن آنکه عدم دخالت دولت در قیمت ها و ایفای نقش نظارتی اش باید محقق گردد.

1396/11/24
|
08:59
|

دکتر اسدالله عسگر اولادی، ریاست اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با برنامه ی پرسمان رادیو گفت و گو با موضوع تهدید و فرصت های آزادسازی قیمت ها اظهار داشت: آزاد سازی قیمت ها در کشورهای مترقّی همواره با دادن فرصت به فعّالان اقتصادی و تولیدکنندگان این عرصه همراه بوده است.

وی افزود: در این میان دولت ها فقط با ایفای نقش نظارتی هیچ دخالتی در روند کار قیمت ها نمی کنند و آنچه حائز اهمیت است حفظ منافع مصرف کنندگان می باشد اما در کشور ما هیچ یک از این موارد محقّق نشده است.

ریاست اتاق ایران و چین تصریح کرد: در چنین پروسه ای (نظارت) هر چه قیمت ها به سمت محدودیت پیش برود مشکلات عدیده ای بوجود خواهد آمد البته باید به این نکته ی مهم توجه داشت که آزاد سازی قیمت ها به معنای یله کردن آنها نیست بلکه بدین معناست که قیمت تمام شده را به کمک سندیکا،انجمن ها و اتحادیه های تولیدکنندگان کنترل شود و در نهایت با در نظر گرفتن منافعی معقول برای تولید کنندگان آنها محدود نخواهند شد که فلان کالا را باید حتما به فروش برسانی.

پیشکسوت و فعّال اقتصادی با اذعان به اینکه هر نوع اقتصادی با محدودیت درتضاد است خاطر نشان کرد: در عرصه ی اقتصاد و حوزه ی قیمت گذاری ها باید بتوان با نوعی آزادی هدایت شده نظارت ایجاد کرد بطوریکه حمایت از مصرف کننده از قلم نیفتد.

عسگر اولادی افزود: اگر بخشی از واحدهای تولیدی مربوط به صادرات است ضروری است با در نظر گرفتن بازارهای جهانی،نگاهی ویژه به آنها داشت تا توانایی رقابت سالم با تولیدکنندگان رقیب را به آنها داده باشیم.

ریاست اتاق بازرگانی ایران و چین در پایان تصریح کرد: بنده آزاد سازی قیمت را در خصوص رقابت با کشورهای تولید کننده و رقیب مجاز می دانم لذا اعتقاد دارم اگر کالایی با دادن 6 ماه ضرر در پی بدست آوردن بازار مناسب خود است نباید سدّ راهش شد بلکه باید آن را آزاد گذاشت بنابراین سد راه شدن در این موارد، فضای کسب و کار کشور را با مشکل مواجه خواهد ساخت.

برنامه ی پرسمان هر روز ساعت 13:15 از شبکه ی رادیویی گفت و گو پخش خواهد شد.

دسترسی سریع
پرسمان