صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 10:45 به مدت 15 دقیقه

دکتر محمد آذر پناه در گفت و گو با برنامه ی پرسمان رادیو گفت و گو با موضوع نقش کارفرمایان در افزایش بهره وری کارگاهی بیان داشت: منشا بهره وری نیروی کار است اما وجه دیگر آن تکنولوژی،نوسانات قیمت و سیاست های واردات است.

وی در پاسخ به این سوال که از لحاظ آماری میزان رشد بهره وری ایران چقدر بوده است؟اظهار داشت: در مقایسه با کشورها و عمدتا کشورهایی که بعنوان پیشرفته شناخته شده هستند میزان بهره وری کشور ما خیلی خوب نبوده است.

معاون سرپرست دفتر سیاستگذاری وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: طیّ دو دهه ی گذشته،میانگین رشد بهره وری ایران سالانه حدود 1 درصد بیشتر نبوده است.

وی در تکمیل این بخش از سخنان خود با ارائه ی آماری دقیق به برنامه ی پرسمان رادیو گفت و گو خاطر نشان کرد:
ضمن آنکه در سال 1395، سهم بهره وری بالا رفته است لازم به ذکر است که قرار بود طیّ 3 برنامه ی 5 ساله (یعنی برنامه های توسعه ی چهارم تا ششم) 30 درصد از رشد اقتصادی مورد نظر از ناحیه ی بهره وری تامین گردد.

آذر پناه با بیان اینکه در برنامه ی ششم،این عملیات هدفمند تر شده است اذعان کرد: در بخش کشاورزی می بایست 8 درصد رشد داشته باشیم که باید حدود 2 درصد از این رقم توسط بهره وری اتفاق بیفتد کما اینکه از رقم 7 درصدی بخش نفت سهم بهره وری 1 و 8 دهم درصد می باشد.

معاون سرپرست دفتر توسعه ی اشتغال وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی،سهم بهره وری را از رقم 9 درصدی بخش معدن، 2 و 5 دهم درصد عنوان و تصریح کرد: در سال های 1391 و 1392 سهم بهره وری در بخش های کار و سرمایه منفی بود بدین ترتیب که میزان بهره وری کار،منفی 8 و سرمایه ،منفی 10 بوده است.

وی افزود: در سال 1393،میزان رشد بهره وری در هر یک از بخش های کار و سرمایه به ترتیب 3و 4 دهم درصد و 1 درصد بوده است.

آذر پناه،میزان رشد بهره وری در بخش های کار و سرمایه را آن هم در سال 1394 منفی اعلام کرد و بیان داشت: در سال 1395،میزان رشد بهره وری با سال های گذشته متفاوت بود بطوریکه در بخش کار 8 و 6 دهم درصد و در بهش سرمایه 10 و 9 دهم درصد رشد داشتیم.

معاون سرپرست دفتر سیاستگذاری و توسعه ی اشتغال وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی،در مجموع میزان بهره وری کل کشور را 10 درصد اعلام کرد.

همچنین دکتر حمید رضا سیفی،دبیر کل کانون عالی کارفرمایان در خصوص این موضوع بهره وری بنگاه های اقتصادی را از دو دیدگاه منابع انسانی و آموزش مورد بررسی قرار داده و در برنامه ی پرسمان تصریح کرد:
پیرو آنکه رشد بهره وری از منابع انسانی آغاز می شود هر فردی که در بنگاه اقتصادی فعال است دارای دو وجه روحی_روانی(اعم از سلسله مراتب پستی،نیازهای اجتماعی و حقوقی) و نیز جهانی است لذا اگر به دو حوزه ی آموزش منابع انسانی توسط کارفرما(حوزه ی غیر انگیزشی) و تامین نیازهای روحی آنان پرداخته شود قطعا در افزایش رشد بهره وری تاثیر به سزایی خواهد داشت.

مرتبط با این خبر

  • قانون کار از لحاظ تامین امنیت شغلی ناموفق بوده است

  • ضرورت ها، ملاحظات و نیازهای وجود امنیت شغلی در پرسمان

  • پروسه های آموزشی و توانمندسازی کارحرفه ای

  • رادیو گفت و گو به دنبال موانع و ضرورتهای پیش روی کارگاه های کوچک

  • نقش کارفرمایان در بهره وری کارگاهی

  • روش های جذب سرمایه برای تولیدات داخل به رادیو گفت و گو رسید

  • شیوه های مشارکت بخشی وتاثیر آن بر تولید محصول

  • اشتغال، کار و سرمایه در پرسمان به چالش کشیده می شود

  • افزایش اشتغال و کاهش بیکاری با خرید کالای داخلی

  • اقتصاد راه نجاتی جز مردمی شدن ندارد