پرسمان هر روز از ساعت 10:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو گفت و گو

پرسمان

مدیر كل توسعه ی پایدار و اقتصاد محیط زیست كشور: دارایی های محیط زیست ایران هنوز وارد حساب های ملی نشده

مدیر کل توسعه ی پایدار و اقتصاد محیط زیست کشور اذعان کرد: متاسفانه هنوز دارایی های محیط زیستی ایران وارد حساب های ملی نشده است.این کار طیّ دو سال اخیر توسط بانک مرکزی و بسیاری از دستگاه های دیگر در حال انجام است.

1396/03/23
|
08:45
|

دکتر زهرا جواهریان، مدیر کل توسعه ی پایدار و اقتصاد محیط زیست در گفتگوی برنامه ی پرسمان رادیو گفت و گو پیرامون موضوع الزامات مدیریت پایدار منابع طبیعی در رشد اقتصادی کشور بیان داشت: در این خصوص در ایران و در تمام دنیا دارایی های محیط زیست خود را در ابتدا محاسبه می کنند و به عبارت دیگر آنچه که در رشد اقتصادی تاثیر دارد( نظیر آب، خاک، حتی اکسیژنی که از درخت تولید می شود و...)وارد حسابهای ملی خواهد شد.

وی افزود: متاسفانه در حال حاضر چیزی که رشد اقتصادی ما را پایین آورده این است که ما فقط داریم از منابع محیط زیست استفاده می کنیم.

مدیر کل توسعه ی پایدار و اقتصاد محیط زیست در ادامه اذعان کرد: متاسفانه هنوز دارایی های محیط زیستی ایران وارد حساب های ملی نشده است اما این کار طیّ دو سال اخیر توسط بانک مرکزی و بسیاری از دستگاه های دیگر مانند وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت تعاون در حال انجام است.

جواهریان خاطر نشان کرد: وزارت اقتصاد و دارایی در این مورد با تشکیل کمیته ای تحت عنوان کمیته ی اقتصاد سبز به موضوع مشاغل سبز (مانند شیلات،گردشگری و حمل و نقل سبز و...) پرداخته است.

وی تصریح کرد: ما با بانک مرکزی در این مورد مذاکره کرده و دستورالعملی را صادر کرده ایم که طیّ آن بانک ها موظف شده اند تا سرمایه گذاری در زمینه ی محیط زیست را در اولویت فعالیت های خود قرار دهند و بعد از آن سود وام ها کاهش یافته و زمان بازگشت وام ها به تعویق بیافتد.

مدیر کل توسعه ی پایدار و اقتصاد محیط زیست در این باره به صندوق مالی محیط زیست نیز اشاره کرد و افزود: تشکیل چنین صندوقی در راستای سرمایه گذاری های محیط زیستی بسیار قدم مثبتی است ضمن آنکه در درجه ی اول باید به مردم و سایر اقشار نشان دهیم که سرمایه گذاری در زمینه ی محیط زیست بسیار سودآور است و در کنار آن نیاز به مشوّق در این زمینه بسیار احساس می شود.

همچنین دکتر امیرحسین آزاد نیا، کارشناس اقتصاد و توسعه نیز در این موضوع با ارائه ی تعریفی از توسعه ی پایدار تصریح کرد: توسعه ی پایدار به توسعه ای اطلاق می گردد که علاوه بر عوامل اقتصادی، سایر عوامل زیست محیطی و اجتماعی را نیز در آن در نظر گرفت و به عبارت دیگر فعالیت هایی انجام شود که در نهایت به سود اقتصادی منجر گردد.

وی تولید محصولاتی که دوستدار محیط زیست باشند و در آنها از منابع تجدید پذیر با هزینه های کم استفاده شده باشد را به عنوان راهکاری در این موضوع عنوان کرد.

دسترسی سریع
پرسمان