پرسمان هر روز از ساعت 10:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو گفت و گو

پرسمان

معاون توسعه ی روستایی ریاست جمهوری: نظام برنامه ریزی کشور از توسعه ی روستاها غافل بوده.

معاون توسعه ی روستایی ریاست جمهوری اذعان کرد: واقعیت آن است که نظام برنامه ریزی کشور بیشترین اهتمام خود را متوجه ایجاد زیر ساختها در روستاها کرده بطوریکه مقوله ی توسعه ی روستایی و نقش انسان در آن مغفول مانده است.

1396/05/11
|
12:20
|

دکتر سید ابوالفضل رضوی،معاون توسعه ی روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، در گفتگوی برنامه ی پرسمان رادیو گفت و گو پیرامون موضوع بررسی ابعاد واقعی اشتغال روستایی با پراهمیت خواندن نقش انسان در توسعه بیان داشت: واقعیت آن است که نظام برنامه ریزی کشور بیشترین اهتمام خود را متوجه ی ایجاد زیر ساخت ها در روستاها کرده بطوریکه مقوله ی توسعه ی روستایی و نقش انسان در آن مغفول باقی مانده است.

رضوی خاطر نشان کرد: در دولت یازدهم موضوع توسعه ی همه جانبه را آغاز کردیم که البته توسعه ابعاد چندگانه ای دارد که ما بحث توسعه ی پایدار را مطرح و دنبال کردیم.

معاون توسعه ی روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با بیان اینکه توسعه با انسان، برای انسان و موجب تعالی اوست تصریح کرد:متاسفانه موضوع عدالت آموزشی که به موجب آن ضروری است به انسان ها توجه ویژه ای شود مهجور باقی مانده چرا که با یک بررسی معلوم می شود ابزارهای آموزشی موجود در روستاها در حد بسیار نازلی است.

وی در پاسخ به این سوال که در میان مدت تا چه حد میتوان امیدوار بود که جوانان روستایی به سمت شغل پایدار گرایش پیدا کنند؟ اظهار داشت: دریچه ای که در حال حاضر برای توسعه ی روستاها گشوده شده دو امر مهم نرم افزاری و سخت افزاری است که متاسفانه تا چند سال پیش تنها به بخش سخت افزاری آن توجه داشتیم.

رضوی در تکمیل پاسخ خود افزود: ما در سال گذشته 160 هزار شغل پایدار روستایی در ابعاد گردشگری،صنایع دستی،صنایع تبدیلی،صنایع فرآوری و نیز کشاورزی صنعتی ایجاد کردیم و برای امسال نیز برنامه ریزی شده است تا 280 تا 300 هزار شغل ایجاد شود که در نوع خود مهر تاییدی بر ماده ی 27 برنامه ی ششم توسعه خواهد بود که متذکر شده بطور متوسط سالیانه 384 هزار شغل پایدار روستایی باید ایجاد گردد.

معاون توسعه ی روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در پایان سخنان خود با اذعان به این مطلب که ما بدنبال افزایش جمعیت تولید کننده در روستاها هستیم خاطر نشان کرد: ما امیدواریم طیّ پروسه ی ایجاد شغل در روستاها شغل هایی بوجود بیاوریم که موجب افزایش درآمد خانوارهای روستایی شده و نیز انگیزه ی توقف روستاییان در روستاها را افزایش داده تا بدینوسیله از افزایش پدیده ی حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ جلوگیری شود.


برنامه ی پرسمان هر روز ساعت 10:45 از شبکه ی رادیویی گفت و گو پخش خواهد شد.

فایل صوتی این برنامه را می توانید از تارنمای رادیو گفت و گو دانلود فرمایید.

دسترسی سریع
پرسمان