پرسمان هر روز از ساعت 10:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو گفت و گو

پرسمان

كارشناس ارشد حوزه ی مالیات: جای خالی قوانین پویا در حوزه ی مالیات کشور احساس می شود

کارشناس ارشد حوزه ی مالیات اذعان کرد: تمامی قوانین در دنیا پویا هستند و امروزه قانون ثابت به کار کشور ما نمی آید. جای خالی مطالعه برای آینده و قوانین پویا در کشور احساس می شود.

1396/05/16
|
08:56
|

دکتر سیاوش غیبی پور،کارشناس ارشد حوزه ی مالیات در گفتگوی برنامه ی پرسمان رادیو گفت و گو پیرامون موضوع اصلاح قانون مالیات های مستقیم با تصریح اینکه همواره قانون و اصلاح آن نیمه ای از راه و اجرای خوب قانون پایان راه است اظهار داشت: در کشور ما از نظر مالیاتی، رسیدگی ها یک سال بعد از ایجاد قانون انجام می گیرد لذا در خصوص عملکرد قانون برای مالیات های مستقیم در حال حاضر نمی توانیم قضاوتی بکنیم زیرا طی مقایسه ی آمارها و داده هایی که از این قانون بدست آمده درآمدهای مالیاتی هنوز کم و محدود به نظر می رسند اما وجود سه نکته ی اساسی در درون قوانین اصلاح شده ضروری است.

کارشناس ارشد حوزه ی مالیات تصریح کرد: اولین نکته ی اساسی منشا تغییرات قوانین جاری در کشور است که متاسفانه منشا دلایل تغییر قانون همواره مبهم بوده است.

غیبی پور به منظور تشریح این نکته تصریح کرد: بسیاری از قوانین به خاطر خواست مودیان(پرداخت کنندگان مالیات) و یا به خاطر ماموران تغییر نمی کند بلکه طی جلسه ای متشکل از مدیران فعلی و قبلی آنچه که طبق خودشان است را تغییر می دهند که چنین تغییری در اجرا با چالش های زیادی روبرو خواهد شد لذا به منظور جلوگیری از بروز چنین چالش هایی لازم است در تغییر قوانین از ماموران رده پایین، ماموران اجرا و نیز کسانی که مستقیم دست اندر کار قوانین مالیات های مستقیم اند استفاده گردد.

وی روند صادرسازی قوانین را دومین نکته ی اساسی در این رابطه عنوان و خاطر نشان کرد: ماده ی 131 مالیاتی، درآمدهای مالیاتی مشاغل و سایر درآمدهایی که از این ماده استفاده می کنند را ساده تر کرده و نیز تعداد نرخ ها را کمتر می کند که بسیار روش خوبی است.

دکتر غیبی پور ایجاد زیر ساخت ها را سومین نکته ی اساسی خواند و با بیان اینکه در قوانین مالیاتی اشکال اصلی در اجراست و شکافی بزرگ بین نظریات،تئوری ها و آنچه در عمل می بینیم وجود دارد اذعان کرد: تمامی قوانین در دنیا پویا هستند و امروزه قانون ثابت به کار کشور ما نمی آید بنابراین به صراحت می توان گفت جای خالی مطالعه برای آینده و قوانین پویا در کشور احساس می شود.

وی در تعریف پویایی قانون بیان داشت: پویا بودن قانون به معنی آن است که در دل قانون مالیات های مستقیم، انعطاف هایی دیده می شود که سبب تغییر درآمدها شده و در شرایط رونق یا رکود برنامه ی خاصی برای ما تهیه می کند لذا مدیریت سازمان ها باید قوانین را پویا کرده و افق آینده ی کشور را تشخیص دهند.

برنامه ی پرسمان هر روز ساعت 10:45 از شبکه ی رادیویی گفت و گو پخش خواهد شد.
فایل صوتی این برنامه را می توانید از تارنمای رادیو گفت و گو دانلود فرمایید.

دسترسی سریع
پرسمان