صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ها و دوشنبه ها از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

دکتر سید حسین حسینی اظهار داشت: فرد ساکن در روستا با توجه به آتیه خود از زندگی تصمیم به مهاجرت می گیرد، بر همین اساس در بسیاری از مواقع شرایط اقتصادی لحظه ای در تصمیم گیری فرد تاثیر زیادی نخواهد داشت.

برنامه هاشور با موضوع بررسی طرح توانمندسازی در مناطق روستایی و حاشیه نشین، با حضور دکتر سید حسین حسینی (مدرس دانشگاه و پژوهشگر مطالعات سیستمی) و دکتر ابراهیم دنیا پیما (رئیس هیئت کانون زیست محیطی روستایی ندای شان جان و دکترای مدیریت عالی تجارت و کسب و کار) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه دکتر سید حسین حسینی با اشاره به تعریف سیستم های اجتماعی، گفت: سیستم های اجتماعی الگویی از شبکه ارتباطات هدفمند و منسجم هستند که بین جوامع و افراد مختلف شکل می گیرند؛ بر همین اساس تمامی مسائل اجتماعی در بستر سیستم های اجتماعی ایجاد می شوند.

وی با اشاره به این که حاشیه نشینی باید با تکیه بر نگاه سیستمی تحلیل شود، اظهار داشت: موضوع حاشیه نشینی را نمی توان با نگاهی صرفا اجتماعی، اقتصادی یا رسانه ای مورد بررسی قرار داد.

این پژوهشگر مطالعات سیستمی با اشاره به این که تحلیل حاشیه نشینی نیازمند یک نگاه جامع و کامل است، عنوان کرد: عدم بررسی موضوعاتی مانند حاشیه نشینی به صورت سیستماتیک باعث می شود تا بسیاری از جنبه های آن موضوع در تحلیل و ارائه راهکار نمود نداشته باشند.

وی با اشاره به این که حاشیه نشینی یک موضوع اجتماعی است، اظهار داشت: در ایجاد حاشیه نشینی تمامی مسائل به طور چند بعدی موثر هستند، به طوری که حاشیه نشینی می تواند علاوه بر بعد اجتماعی همیشه ابعاد اقتصادی و حتی سیاسی کشور را نیز درگیر کند.

دکتر سید حسین حسینی با اشاره به وضعیت ساماندهی حاشیه نشینی در کشور، توضیح داد: در بسیاری از مواقع راهکارهای مختلف ارائه شده در مسیر ساماندهی حاشیه نشینی فقط به برطرف کردن علائم این معضل پرداخته اند، در حالی که ریشه موضوع حاشیه نشینی همواره نادیده گرفته شده است.

وی افزود: در ارائه راهکار برای مسائل اجتماعی رسیدگی به ریشه بسیار مهم تر از علائم است، در حالی که علائم و ریشه یک معضل اجتماعی همیشه در دو فضای متمایز نمود پیدا می کنند.

این پژوهشگر مطالعات سیستمی در مصاحبه با رادیو گفت و گو با اشاره به ریشه ایجاد حاشیه نشینی و ارتباط آن با وضعیت زندگی افراد در روستاها، تصریح کرد: یک فرد ساکن در روستا با توجه به آتیه خود از زندگی در آن منطقه تصمیم به مهاجرت می گیرد، بر همین اساس در بسیاری از مواقع شرایط اقتصادی لحظه ای در تصمیم گیری فرد تاثیر زیادی نخواهد داشت، چرا که افراد به دلیل پیش بینی از آینده خود تصمیم به جا به جایی می گیرند.

وی با بیان این که اشتغال نقطه شروع تمامی تحولات است، اظهار داشت: بسیاری از افراد روستایی با اهتمام به شغل های کاذب و عدم برخورداری از مزایای جنبی اشتغال مانند بیمه آتیه خوبی را از زندگی خود ترسیم نمی کند.

در ادامه برنامه هاشور از شبکه رادیویی گفت و گو دکتر ابراهیم دنیا پیما با اشاره به دلیل مهاجرت روستایان به شهرها، گفت: تمامی مهاجران روستایی فقط به دلیل مسائل اقتصادی دست به مهاجرت نمی زنند، بلکه هر فرد بر اساس نیازهای مختلف خود می تواند منطقه خود را ترک کند.

وی افزود: ظرفیت های آموزش عالی و شهرسازی و معماری در هر شهر یا روستا می تواند دلیل بر مهاجرت افراد باشد.

رئیس هیئت کانون زیست محیطی روستایی ندای شان جان در ادامه اضافه کرد: عدم وجود امکانات فرهنگی لازم در روستاها می تواند دلیل بر اخذ تصمیم به مهاجرت باشد، برای مثال امروزه به طور روزانه در تهران حدود 50 کنسرت برگزار می شود، در حالی که در یک روستا این ظرفیت هنری و فرهنگی به صورت بسیار محدود وجود دارد.

وی با اشاره به تقسیم عادلانه امکانات در سراسر کشور، تصریح کرد: در صورت عدم دستیابی به عدالت همیشه می توان در مسیر عدالت حرکت کرد.

مرتبط با این خبر

  • بررسی حاشیه نشینی و کمیسیون ماده 100 شهرداری

  • پیشگیری از اعتیاد به بازاریابی اجتماعی نیاز دارد

  • خانواده در پیشگیری از اعتیاد نقش کلیدی دارد

  • بررسی مبانی پیشگیری از اعتیاد در خانواده

  • دانش آموزان ایرانی فاقد مهارت کاربردی هستند

  • تمامی حاشیه نشینان تهران جویای کار هستند

  • پیشگیری از اعتیاد باید به تناسب جامعه هدف تنظیم شود

  • بررسی اقدامات آموزشی در سکونت گاه های غیر رسمی

  • افسردگی همیشه با حوادث مختلف همراه می شود

  • تمامی جوامع در برابر حوادث آسیب پذیر هستند