انعکاس چهارشنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

علیرضا باستانی: رسانه کم اعتبار محکوم به از دست دادن مخاطب است

مؤسس انجمن سواد رسانه ای ایران با بیان اینکه رسانه های کم اعتبار به مرور مخاطب خود را از دست می دهند، گفت: اگر می گوییم یک رسانه پر مخاطب است، اشکال از ماست که آن را بی اعتبار می دانیم.

1398/08/02
|
12:34
|

علیرضا باستانی با حضور در برنامه انعکاس اظهار کرد: «موضوع رسانه فوق العاده عام و ژنرال بوده و مسئله ای کاملا انسانی است؛ خداوند انسان را به صورت رسانه آفرید.»

وی با بیان این مقدمه اظهار کرد: «انسان با پیام و ارتباط آفریده شده است؛ خداوند اشاره دارد که شما را در بهشت برین قرار می دهم به شرطی که از گندم داخل بهشت نخورید؛ ولی خداوند در عین حال انسان را مخیر آفریده است.»

باستانی ادامه داد: «روی سخن بنده اینست که وقتی خلقت انسان با پیام همراه است، لذا رسانه تمام ابعاد انسانی را نیز در بر دارد؛ لذا هر یک از شقوق زندگی انسانی ابعادی رسانه ای دارد.»

این مدرس سواد رسانه ای به رادیو گفت وگو گفت: «زندگی بدون رسانه امکان پذیر نیست. تعریف رسانه بر اساس الگو و اندیشه است. بنابراین سر تا سر زنگی انسانی ما رسانه ای بودن انسان را نمایان می سازد.»

باستانی افزود: «یک رسانه بر آمده از خوداندیشی است؛ این اندیشه در میان دو انسان ارتباط را پدیدار می کند و همین روند جریان های امروزی را می سازد.»

وی گفت: «امروز رسانه ها نقاط قوت و ضعف دارند ولی رسانه ای برنده است که از شقوق مختلف رسانه ها بهره برداری کرده؛ زبان رسانه های دنیا را بشناسد و سیاست گذاری صحیحی انجام دهد.»

باستانی خاطرنشان کرد: «با این توصیف همچنان در مطالعات رسانه ای دارای ضعف هستیم.»

مؤسس انجمن سواد رسانه ای ایران در خصوص رسانه های بی اعتبار اظهار کرد: «هر رسانه دو هویت دارد؛ یکی ذاتی و دیگری اکتسابی است که به واسطه مخاطبان بدست می آید چون اگر می گوییم یک رسانه پر مخاطب است، اشکال از ماست که آن را بی اعتبار می دانیم.»

باستانی افزود: «انسان جزئی ترین جزء رسانه است؛ اما آیا خداوند انسان را بی هویت آفریده است؟ اگر قائلیم که هر انسان خود یک رسانه است، پس چطور رسانه می تواند بی اعتبار باشد!؟»
وی افزود: «اگر رسانه ای بی اعتبار است، پس چرا مخاطب دارد. رسانه هایی که به زعم ما اعتبار اندکی دارند، بی ارزش هستند پس باید ادله خود را در این باره بیان کنیم.»

در ادامه محسن عامری، مدیرگروه مطالعات مقایسه ای فرهنگی پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی با اشاره به اینکه نهادهای فرهنگی در گذشته در خانه، مدرسه و محل کار تقسیم بندی می شد، افزود: «امروز نمی توان بشر را جدا از نهاد رسانه ای دانست؛ این نهاد ارزش سازی می کند و به نوعی باید نسبت به آن فکر و تفکر داشته باشیم.»

وی به رادیو گفت وگو گفت: «جامعه ایرانی جمع گراست و ویژگی های جمع گرایی دارد؛ یعنی هرچه به سمت فرد گرایی و جامعه می رویم، در جامعه بازگشت می خورد. این روند جز ذات فرهنگی و اجتماعی ماست و لذا ضریب این جمع گرانی در میان ایرانیان بالاست.»

عامری با بیان این مطلب نتیجه گرفت: «مخاطب ایرانی جمع گراست و تعاملی که در رسانه اتفاق می افتد، تبادل و تفاهم را در بر دارد و این جهان، فارغ از بسیاری چارچوب ها در سایر نهادهای فرهنگی است و مخاطب ایرانی از این جهان لذت می برد.»

وی خاطرنشان کرد: «در حوزه رسانه یا کلا در حوزه فرهنگ مسند اعتبار سنجی و اعتبار بخشی نداریم؛ لذا باید بر اساس یک خروجی و یک مدل تعیین کنیم که کدام رسانه اعتبار اندکی دارد!»

دسترسی سریع
انعکاس