روزنه شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9:30 به مدت 25 دقیقه

دبیر ستاد هوشمند سازی كشاورزی وزارت جهاد كشاورزی: کشاورزی هوشمند کاهش دخالت انسان و افزایش بهره وری را در پی دارد

حسین فرازمند بیان کرد: کشاورزی هوشمند در واقع کاهش دخالت انسان و اپراتور و در مقابل، افزایش دقت است تا بهره وری نیز افزایش یابد و برای این مهم از دو دسته اطلاعات شامل داده های زمینی و داده های هوایی استفاده می کنیم.

1398/07/25
|
11:19

برنامه «روزنه» رادیو گفت و گو با موضوع کشاورزی هوشمند و با حسین فرازمند رئیس مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی و دبیر ستاد هوشمندسازی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به صورت تلفنی گفتگو کرد.

حسین فرازمند در آغاز با اشاره به وجود چالش های زیاد در حوزه کشاورزی گفت: تغییرات اقلیمی، خشکسالی، کمبود آب و ناهماهنگی در تولید و مصرف از جمله مشکلات رایج در حوزه کشاورزی در کشور هستند و با توجه به اینکه فناوری های روز ظرفیت زیادی برای رفع بسیاری از این مشکلات دارند، ناگزیر به استفاده از این فناوری هستیم.

وی به فناوری اطلاعات و کاربرد آن در کشاورزی اشاره و بیان کرد: با فناوری اطلاعات، می توانیم اطلاعات دقیقی درباره فاکتورهای محیطی، تغییرات اقلیمی و همچنین بازار کسب کنیم که در مجموع باعث افزایش بهره وری در بخش کشاورزی خواهد شد و این مهم جزو سیاست های وزارت جهاد کشاورزی است.

دبیر ستاد هوشمند سازی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: سال گذشته توافق نامه ای بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت جهاد کشاورزی با عنوان افزایش بهره وری و هوشمندسازی در بخش کشاورزی از طریق توسعه و بهره گیری از فناوری اطلاعات امضا شد. در این راستا ستاد هوشمند سازی کشاورزی تشکیل شد تا پایشی از وضعیت کشاورزی کشور داشته باشیم و اطلاعات مهمی در این حوزه به دست آمد.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی تصریح کرد: کشاورزی هوشمند در واقع کاهش دخالت انسان و اپراتور و در مقابل، افزایش دقت است تا بهره وری نیز افزایش یابد. برای هوشمندسازی کشاورزی از دو دسته اطلاعات شامل داده های زمینی و داده های هوایی استفاده می کنیم.

وی درباره داده های زمینی و هوایی توضیح داد و افزود: داده های زمینی شامل سنسورها و حسگرهایی هستند که با استفاده از آن ها می توانیم فاکتورهای محیطی و رشدی گیاهان را بررسی کنیم. داده های هوایی نیز از طریق استفاده از پهپادها و فناوری سنجش از دور صورت می گیرد. با استفاده از این سنجش، مراحل رشدی گیاهان را مورد مطالعه قرار می دهیم تا مشخص شود در هر منطقه از کشور، یک گیاه در چه مرحله ای از رشد قرار دارد تا برآوردی از میزان تولید در آینده برای مدیریت بازار مصرف داشته باشیم.

دسترسی سریع
روزنه