تقاطع فرهنگ پنجشنبه ها از ساعت 18:00 به مدت 90 دقیقه

رادیو گفت و گو

تقاطع فرهنگ

از "تئاتر شهر" بیاموزیم

استاد گرافیست با اشاره به طرح خودجوش ماسک برچهره تئاترشهر، ابراز امیدواری کرد این قبیل اقدام فرهنگی در میان آحاد جامعه تاثیری عملی بگذارد.

1399/04/27
|
14:15
|

بهمن وخشور در رابطه با طراحی ادغامی پویش "من ماسک می زنم" و مجموعه تئاتر شهر اظهار کرد: با توجه به در بر گیری این ویروس همواره نسبت به مشاغل دغدغه داشتیم و با توجه به اجباری شدن زدن ماسک، با روابط عمومی تئاتر شهر صحبت کردیم که طرحی بر بدنه مجموعه تئاتر شهر نقش کنیم.

وی با بیان اینکه این طرح گویای این واقعیت است که ساختمان تئاتر شهر هم در کنار سایر آحاد جامعه از ماسک استفاده کرده است، گفت: عکس این کار را هم خانم سمیرا نظری گرفته اند و بنده در حوزه گرافیک کار در خدمت دوستان بودم.

وخشور در مصاحبه با برنامه "تقاطع فرهنگ" افزود: مردم هم این طرح را دوست دارند و امیدواریم به همین میزان، به زدن ماسک عمل کنند.

این گرافیست با سابقه کشورمان ادامه داد: تصویر همواره بیش از کلام و در نگاه اول تاثیر داشته و دارد و در مقوله فرهنگ سازی زدن ماسک، هنر تصویری تاثیر بیشتری از کلام خواهد داشت.

وخشور افزود: فرهنگ کارهای گرافیکی در میان مردم ما جا افتاده است که در جای جای شهر هم المان هایی از اینگونه تصاویر می بینیم.

وی اذعان داشت: مردم اقبال خوبی به این کارهای هنری نشان داده اند و دوستان ما عموما بصورت خودجوش اقدام به طراحی های گرافیکی کرده اند.

وخشور گفت: در طراحی ماسک بر روی ساختمان تئاتر شهر، کاری خودجوش صورت گرفت و سفارش سازمانی در کار نبود. کار کاملا رفاقتی و دوستانه بود و این کار بی هیچ چشم داشت مالی انجام گرفت.

وی ابراز امیدواری کرد چنین حرکت های فرهنگی تاثیر مثبت خود را در میان مردم بگذارد.

دسترسی سریع
تقاطع فرهنگ