صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنجشنبه ها از ساعت 12:00 به مدت 55 دقیقه

یک کارشناس آینده پژوهی اظهار کرد: در بیانیه گام دوم ، زمان برای ساخت تمدن اهمیت بالایی دارد و بر اساس آن یکی از عناصری که مانع تمدن سازی می شود بی اعتنایی به مسئله زمان است.

برنامه " گام دوم " با موضوع تحلیل و واکاوی ابعاد اجتماعی، سیاسی گام دوم مقام معظم رهبری با حضور حسن بیک محمدلو ، آینده پژوه و دکترای آینده پژوهی از دانشگاه تهران روانه آنتن رادیو گفت و گو شد.

حسن بیک محمدلو در آغاز اسلام را به دو بعد فردی و اجتماعی تقسیم بندی کرد و گفت : علاوه بر این برخی اندیشمندان از اسلام سیاسی نیز نام برده اند.آنچه که در بستر اجتماع ، وقایع را می سازد و پدیده ها را دنبال می کند یک امر اجتماعی است و به نظر می رسد بیانیه گام دوم در راه تمدن سازی ، نگاه جدی به اسلام اجتماعی دارد .

وی افزود : اگر اسلام سیاسی را نوع نگاه بالا به پایین و اسلام اجتماعی را حرکت های پایین به بالا از بستر جامعه تعریف کنیم ، از زاویه تمدن سازی ، توجه اساسی بیانیه به موضوع اسلام اجتماعی نه در مقابل اسلام سیاسی است .

این آینده پژوه با تاکید بر اینکه نگاه بیانیه بر تمدن سازی است ، اظهار کرد : مقام معظم رهبری برخی از اقداماتی که در اسلام اجتماعی یعنی حرکت های پایین به بالا برای ایجاد تمدن نوین نیاز است را برشمرده اند.

محمدلو در ادامه برنامه گام دوم به ارتباط میان موضوع منجی وبیانیه پرداخت و گفت : آنچه که آغازگر انقلاب اسلامی بود نگاه رهبران به منجی است. در واقع ویژگی های تمدن ساز از واقعه بزرگ ظهور سرچشمه می گیرد و هر تلاشی اعم از تاسیس جمهوری اسلامی تا تمدن سازی در همین راستا تعریف می شود.

وی به موضوع " زمان آگاهی " در تمدن سازی اشاره کرد و گفت : بیانیه ظرفی برای ساخت تمدن در نظر می گیرد و آن ظرف این است که بدانیم کجا قرار داریم و تعمیق زمان اهمیت بالایی دارد و می توان گفت یکی از عناصری که مانع تمدن سازی می شود بی اعتنایی به مسئله زمان است.
این کارشناس آینده پژوهی در خصوص رسانه و نقش آن در ساخت اجتماعی واقعیت عنوان کرد : رهبری در فرمایشات خود فرمودند ما باید راهکارهای عملی برای هدایت را اتخاذ کنیم که بخشی از آن زبانی و یک بخش دیگر ذهنی است. حوزه زبان شناختی همان نوع گفتمان و گفت و گوی میان افراد است که رسانه ابزار کارا در این بخش است و حوزه ذهنی مربوط به افرادی مانند اساتید و دانشجویان حوزه و دانشگاه است که تریبون ها را در اختیار دارند و صاحبان فکر و اندیشه هستند.

محمدلو در پایان مصاحبه با برنامه گام دوم رادیو گفت و گو تصریح کرد : رهبر معظم انقلاب اقداماتی که حوزه و دانشگاه باید انجام دهند تا امید آفرین باشند برشمرده است. بخشی از این قابلیت ها ایجادی است و ما باد به دنبال آنها باشیم اما برخی از ویژگی ها برای تمدن سازی در ذات کشور ما وجود دارد واین افکار باید به جامعه منتقل شود که رسانه باید متولی این امر باشد.

مرتبط با این خبر

  • گام دوم ابعاد سیاسی و اجتماعی بیانیه رهبری را واکاوی می کند

  • گام دوم یک بیانیه وحدت ساز برای تمام نیروهای انقلابی است

  • واکاوی ابعاد اجتماعی و سیاسی بیانیه مقام معظم رهبری در "گام دوم"

  • گام دوم از سوی برخی صاحب نظران مورد اجحاف قرار می گیرد

  • حکمرانی جوانان در گرو باور گام دوم است

  • منظور رهبری از واژه استقلال در بیانیه گام دوم یک ابرمفهوم است

  • "گام دوم" در سطح می ماند اگر به آینده بی توجه باشیم!

  • بیانیه گام دوم به نا امیدان هشدار می دهد

  • در گام دوم انقلاب هیچ بن بستی پیش روی جامعه نیست

  • بینش بالای مردم زمینه ساز صدور " گام دوم "