صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

ایام نوروز از ساعت 9:30 و 23:50 به مدت 10 دقیقه

کارشناس مسائل اقتصادی ضمن تاکید برلزوم به حرکت درآوردن چرخهای مولد درحوزه صنعت وخدمات گفت: رهبری در بیاناتشان در مشهدمقدس اشاره فرمودند، باید به یک قدرت بازدارنده اقتصادی دست یابیم؛ بطوریکه دشمن طمع نکند از طریق اقتصاد به ماضربه بزند.

حسین کنعانی مقدم در مصاحبه با برنامه "در مسیر فردا" از شبکه رادیویی گفت وگو اظهار داشت: «سلسله شعارهایی که در دهه اخیر با محوریت اقتصادی مطرح شده است، قطعاتی از پازلی است که باید پیشرفت و توسعه ایران و اصلاح ساختاری اقتصاد کشور را درپی داشته باشد.»

این نماینده ادوار مجلس تولید را مهم ترین عامل اقتصادی در کشور خواند و افزود: «برای پرداختن به رونق اقتصادی که مطلوب کشور است و در رونق تولید نقش دارد، باید عوامل موثر در تولید مورد توجه مردم و دولت مردان قرار گیرد.»

کنعانی مقدم در مصاحبه با رادیو گفت وگو اضافه کرد: «اگر در صنعت نفت، پتروشیمی، خودرو و صنایع غذایی و همچنین خدمات، زنجیره های تولید را پیوسته و مستحکم نماییم، به هم افزایی منتج خواهد شد که تولید، اشتغال و رونق اقتصادی را درپی دارد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی به رادیو گفت وگو گفت: «در این صورت منابع اقتصادی و مادی کشور در مسیری حرکت می کند که زنجیره های مذکور به قدرت اقتصادی منتج شوند و همانطور که رهبری نیز در بیانات شان در مشهد مقدس اشاره فرمودند، باید به یک قدرت بازدارنده اقتصادی دست یابیم؛ بطوری که دشمن طمع نکند تا از طریق اقتصاد به ما ضربه بزند.»

مرتبط با این خبر

  • شناسایی بازارهای هدف؛ زمینه ساز "رونق تولید" در کشور

  • تولید را باید به دست بخش خصوصی سپرد

  • رونق تولید در بخش کشاورزی؛ در گرو تخصیص اعتبارات

  • در سال "رونق تولید" بر سرمایه های داخلی تکیه کنیم

  • دولت در سال "رونق تولید" از واردات و قاچاق کالا جلوگیری کند

  • تحقق شعار سال دشمن را ناامید می کند

  • مجوزهای اداری؛ بندهایی بر دست و پای تولید کننده

  • مردم نسبت به خرید کالای ایرانی غیرت به خرج دهند

  • ایجاد 5 هزار شغل روستایی در سال 98/کاهش قاچاق، رونق تولید را رقم می زند

  • مشکلات اقتصادی شوخی بردار نیست/ همزمانی شعارسال و تحریم ها مبارک است