گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

گفت و گوی اقتصادی | شنبه 24 اردیبهشت 1401

فرصت های جذب سرمایه گذاری خارجی بدون برجام

1401/02/26
|
9:6

با حضور حسین سلطانی(تهیه كننده)، امیرحسین راسخ(كارشناس مجری)، خانم فاطمه ربانی(آیتم ساز)، دكتر پرهام پور رمضان(پژوهشگر دیپلماسی اقتصادی اندیشكده روابط عمومی بین الملل)، دكتر ابراهیم عباسی(مشاور انجمن اقتصاد مقاومتی و تحلیلگر مسائل اقتصاد سیاسی) و ارتباط تلفنی با دكتر فریال مستوفی(رئیس كمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران و رئیس مركز خدمات سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران)، دكتر محمدرضا فرقانی(كارشناس ارشد سیاست خارجی وزارت امور خارجه) و دكتر هادی بیگی نژاد(عضو كمیسیون انرژی مجلس)

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی