گفت وگوی علمی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي علمي

گفت و گوی علمی| 05شهریور

گفت و گوی علمی| 05شهریور

1399/06/10
|
12:29

با موضوع دستاوردها و اقدامات سازمان فنی و حرفه ای كشور با حضور روزبهانی(تهیه كننده)، هاشمی(كارشناس مجری)، دكتر علیرضا حاتم زاده(معاون آموزشی سازمان فنی و حرفه ای كشور)، دكتر محمدرضا سیف(مدیركل ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و ارتباط تلفنی با دكتر رضا باجولوند(رئیس مركز تربیت مربی و پژوهشهای سازمان فنی و حرفه ای كشور)

دسترسی سریع
گفت و گوی علمی