ورزش بدون ویرایش شنبه ها از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

رادیو گفت و گو

ورزش بدون ويرايش

ورزش بدون ویرایش | 5 خرداد

تحلیل برنامه ملی پیشرفت در ورزش ایران

1403/03/07
|
14:24

با حضورنادر بنی صفار(تهیه كننده)، حسین پیرحیاتی(كارشناس مجری)، معصومه شهركی ( نایب رئیس كمیته ایچ ماف )، رضا شجیع ( مشاور علمی و رئیس طرح ملی پیشرفت )، افشین هادی چگنی ( رئیس فدراسیون ورزشهای رزمی كشور ) و حسین شهركی كارشناس ارشد ورزش )

دسترسی سریع
ورزش بدون ویرایش